“Dr. Derya Bakbak, GDAÜ-PA Ekonomi, Altyapı ve Enerji Komitesi Toplantısı’nda konuştu” AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komite Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye’nin bölgesel işbirliği gündemini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini ifade eden Dr. Bakbak, “Diyalog ve işbirliğini daha da geliştirerek, bölgemiz için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Barış ve güvenlik için yapıcı çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. COVİD-19 pandemisi dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Birlik, beraberlik duygusuyla hareket etmemiz şarttır. Dünyanın her köşesi, salgına karşı güvende olmadıkça, hiçbir ulus ve toplum kendini güvende hissedemeyecektir.” diye konuştu. Konuşmasının diğer bölümünde enerji arz güvenliğini sağlamanın önemine, iklim değişikliğine ve ulaşım koridorları konularına değinen Dr. Derya Bakbak, “Bu anlamda enerji güzergâhımızın çeşitlendirilmesi, enerji stratejimizin bir ayağıdır. Türkiye olarak Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkıda bulunuyor ve enerjiyi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Türkiye’nin bölgede enerji güvenliğini geliştirmedeki rolü, Güney Gaz Koridoru ile destekleniyor. TANAP ve TAP tamamen tamamlandı ve Azerbaycan’dan gelen doğalgaz Avrupa pazarlarına akmaya başladı. Bir başka konu başlığını ele almak gerekirse, hiçbir ülke, günümüzün en ciddi küresel sorunları arasında yer alan İklim Değişikliği’nin olumsuz sonuçlarından etkilenmiyor değildir. İklim krizinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele etmek için yakın bölgesel ve uluslararası işbirliği gereklidir. İklim değişikliği ile mücadele konusundaki samimi kararlılığımızın bir göstergesi olarak Paris Anlaşması’nı onayladık. Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonomiye geçişimizi kolaylaştırmayı amaçlayan Yeşil Anlaşma Eylem Planı’nı benimsedik.” dedi. Doğu ile Batı arasında kesintisiz bağlantının artırılmasına önem verdiklerini belirten Dr Bakbak, “Türkiye uzun süredir çok modlu ulaşım koridorlarını desteklemektedir. Bu amaçla Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak Modern İpek Yolu’nun yeniden inşasını destekliyoruz. Gerçekten de bu konudaki çalışmalarımız Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi (Orta Koridor) ve Orta Koridorun hayati bileşeni olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu kapsamında hayata geçirilmiştir. Yükün düzgün bir şekilde paylaşılması için uluslararası göçün yönetimi konusunda uluslararası ve bölgesel işbirliği daha fazla teşvik edilmelidir.” diyerek konuşmasını tamamladı.