İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, 1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, inşaat mühendislerinin ve sektör çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. 

ÜRETİMİN ASLİ UNSURU EMEKTİR

1 Mayıs’ın, emekçilerin ağır çalışma koşulları ile demokratik hak ve özgürlükleri için canları pahasına verdikleri mücadeleden doğduğunu ifade eden İMO Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, “Üretimin asli unsuru emektir. Emek ve alın terleri ile ülkemizin kalkınma hedeflerine önemli katkı sunan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi. 

1 Mayıs’ı, işsizlik oranlarının son yılların en üst düzeyine çıktığı, ekonomik kriz dolayısıyla alım gücünün büyük ölçüde zayıfladığı, demokratik hak ve özgürlüklerin geriye gittiği bir ortamda kutlayacaklarını ifade eden İMO Şube Başkanı Güçyetmez, açıklamasında şunları söyledi:

Kalkınmanın, gelişmenin öncüsü olan mühendisler arasında işsizlik çığ gibi artmaktadır. Bir çok meslek dalında olduğu gibi meslektaşlarımız arasında da geleceğini yurt dışında arama eğilimi öne çıkmaktadır. Bu durum meslektaşlarımızın ve ülkemizin geleceği açısından büyük kaygı vericidir.  

MEZUN SAYISI ARTIYOR, EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜYOR

Günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 140’ın üzerindeki üniversitede İnşaat Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. On yıl içerisinde Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü bulunan devlet üniversitesi sayısının iki kattan fazla, vakıf üniversitesi sayısının ise beş kattan fazla arttırılması ülkemizin ihtiyaçlarını gözetmeden, plansız hareket edildiğine işaret etmektedir. İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezunların sayısı katlanarak artarken, eğitimin niteliğinin düştüğünü görmek ise üzücüdür. 

Ülkemizde 35 Yaş Altı Meslektaşlarımızın %48.3’ü İşsizdir. Diplomalı işsizler ordusunun önüne geçilecek politikalar zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. 

Kamu kurumlarında istihdam mühendisler açısından neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Çalışan on mühendisten yalnızca ikisi (yüzde 18,8) kamuda çalışmaktadır. Kamuda  Mühendis İstihdamı Artırılmalıdır.

HAYAT PAHALILIĞI TÜM KESİMLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR 

İnşaat Sektöründe yer alan; Meslektaşlarımız, işçilerimiz, alın teri döken emekçilerimiz büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Git gide zorlaşan olumsuz çalışma koşulları, dayanılamaz hale gelen hayat pahalılığı, düşük ücret sorunu, artan İşsizlik ve güvencesiz çalışma gibi konular çözüm bekleyen öncelikli sorunlardır. 

ÜLKEMİZE VE MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ 

Bizler 1 Mayıs’ta ; mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına dur demek için, yaşadığımız ekonomik sorunların çözümü için, demokratik hak ve özgürlüklerimiz için alanlarda olacağız. Eşitsizliğe, adaletsizliğe ve sömürüye karşı çıkacağız.