Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  merkez  teşkilatında  münhal  bulunan  Genel  İdare Hizmetleri  Sınıfında  8.dereceden  125  adet  kadroya  atama  yapılmak  üzere,  aşağıda  belirtilen öğrenim  dallarından  mezun adaylar  arasından  sözlü  sınavla  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Uzman Yardımcısı alınacaktır.

S.NOBÖLÜM ADIKONTENJANKPSS PUAN TÜRÜPUAN BARAJI
1Bilgisayar Mühendisliği15KPSS P370
2Hukuk15KPSS P470
3Psikoloji8KPSS P370
4Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik8KPSS P370
5Çocuk Gelişimi ve Eğitimi8KPSS P370
6Sosyal Hizmet8KPSS P370
7Sosyoloji8KPSS P370
8İktisat10KPSS P1870
9İşletme8KPSS P2870
10Kamu Yönetimi8KPSS P3370
11Uluslararası İlişkiler8KPSS P3870
12Siyaset Bilimi8KPSS P4870
13Maliye5KPSS P2370
14İstatistik4KPSS P1270
15İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık
4KPSS P10
KPSS P120
70
TOPLAM125

1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  yer  alan  genel  şartları taşımak,
b)  Üniversitelerin  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  ve  yukarıdaki  tabloda  belirtilen öğrenim  dallarından  birinden  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2021) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak
ç)  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığınca  2020  ve  2021  yılında  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak.
d)  YDS’den  asgari  (C)  düzeyinde  ya  da  dil  yeterliği  bakımından  buna  denkliği  ÖSYM tarafından  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  başka  bir  belgeye  sahip  olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)
e) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
a)  Adaylar  başvurularını  16/12/2021-30/12/2021  tarihleri  arasında  e-Devlet  üzerinden Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  –  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  ve  Kariyer  Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir bölüm için başvuru yapabilecektir
c)  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur
Başvuru  şekli,  başvuruların  değerlendirilmesi,  istenen  belgeler,  sonuçların  duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.

İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900555/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-125-uzman-yardimcisi-alacak