T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/660 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI:Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, ada 220, parsel 4 de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında Arsa olan parselin tamamı 14.791,69 m2 olup, kat irtifakına göre 11/2400 arsa paylı F Blok Zemin kat 2 nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz
İMAR DURUMU:Dosyada bulunan Şehitkamil İ çe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgili imar paftasına bakıldığında imar planında ayrık nizam çok katlı konut yapı adasına gelmekte olduğu görülmektedir. Parsel imar parselidir.
ADRES:Akkent Mah 134001 sokak Ataşehir sitesi F/1 Blok no 2 no:5 Şahinbey/ Gaziantep
ÖZELLİKLERİ: Yapı Betonarme karkas nitelikli olup 220,00 m2 oturum alanlı 4 oda salon, mutfak, çift banyo müştemilattan oluşmaktadır. Oda ve salon tabanları ahşap parke, ıslak zeminler seramik ile kaplıdır. Duvarları ince sıva üzeri yağlı boyalı ile kaplıdır. Pencereleri PVC çift camlı.iç kapıları ahşap doğrama olup boyalıdır. Binanın elektrik, suyu ve asansörlü olup doğalgaz kalorifer ile ısıtılmaktadır. Yapı yaklaşık 5-15 yıllık olup yıpranması %12 dir. Taşınmazın yakın çevresinde elektrik, su. telefon vb. alt yapı hizmetleri mevcut olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz ve çevresi tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana yola cepheli olmaması, imar parselli arsa olması, belediye altyapı ve sosyal hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Kıymeti: 778.483,47 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 18/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü: 17/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/660 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.17/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887056/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-4-1-daire-icradan-satiliktir