T.C.
NİZİP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 159 Ada, 1 Parsel, YENİYAPAN Mahalle/Köy, Dava konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında bağ ve tarla olarak belirtilmiş olup, Hâlihazırda üzerinde ağırlıklı olarak 40-45 değişen yaşlarda antepfıstığı ağaçlarının sıralı bir vaziyette dikili olduğu, genç fıstık ağaçlarının da bulunduğu, agaçların genel olarak verim çağında oldukları belirlenmiştir- Taşınmazın batı kısmından geçen Yeniyapan-İkizce asfalt yoluna yakın kısımlarında az sayıda zeytin ağaçları da tespit edilmiştir Taşınmazdaki ağaçların verim kabiliyetlerinin normal olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz; killi-tınlı tekstürde, batısında ulaşımı sağlayan Yeniyapan-Îkizce asfalt yolu doğusunda İkizce-Sarıkoç asfalt yolu bulunmaktadır. Taşınmaz az taşlık, kuru şartlarda, % 2-3 eğimli, 48,141,35 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın toprak işlemesi yapılmış makineli tarıma elverişli, dikili tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir
AdresiYeniyapan Mahallesi Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü48.141,35 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibi
Kıymeti1.684.947,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü09/12/2021 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü06/01/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: Nizip Adliyesi Bilgi İşlem Bürosu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/869165/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-nizipte-48-141-m2-tarla-mahkemeden-satiliktir