T.C.
GAZİANTEPİCRA DAİRESİ

2020/669 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi , Aydınlar Mahallesi , ada 1210 , parsel 75’de kayıtlı bulunan, parselin tamamı 3.453.00 m² olan, cinsa tapu kayıtlarında arsa nitelikli , taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında her ne kadar arsa olarak belirtilmiş ise de , keşif günü bilirkişi tarafından yerinde yapılan incemelerde parsel üzerinde betonarme prefabrik olarak inşa edilmiş, yüksek irtifalı bir yapı ve üzerinde kısmi idari bölümkatı bulunduğu görülmüştür. Ayrıca betonarme binanın arka güney kısmında çelik konstrüksiyon depo bölümü olup, binanın ön kuzey kısmında beton saha, ahşap kamelya ve girişte sağ tarafta 2 katlı bekçi bulunmaktadır. Taşınmazın değeri: Ayakkabı imalatı yapılan zemin katın tabanı yüksek dozlu şap olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Tavan sıvasız olup, yüksek iritfalı yapılmıştır. Arka güney kısımda çelik konstrüksiyon depo bölümü yapılmıştır.Üst katta ise idare bölüm olup , burada muhasabe ,mutfak,satın alma,4 adet ofis odası ve wc bulunmaktadır.Üst katın duvarları sıvalı veboyalı olup, oda tabanları ahşap laminant kaplıdır.Doğal gaz ile ısıtılmaktadır.Bina yaklaşık 10 yıllık olup, yıpranması %10 olarak düşülecektir.Taşınmaz şehir merkezinin yaklakış 7-8 km doğusunda bulunmakta olup,her türlü Belediye ve Sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Çevresi kısmen yapılaşmıştır.Taşınmazın ön kuzeyinde 3056 nolu cadde geçmektedir.Çevresi sanayi ve ticaret fonksiyonlu olarak yapılaşmıştır.Yakın çevresinde ota galericiler sitesi,küçük sanayi sitesi, şehirlerarası otogar bulunmaktadır.Mahalli adresi:Aydınlar mahallesi , 3056 nolu cadde no:7 Şehitkamil/Gaziantepİmar Durumu: Şehitkamil ilçe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğündeki İlgili imar paftasında görüleceği üzere 1210 ada 75 parseldeki taşınmazın , uygulama imar planında sanayi alanına gelmekte olduğubelirlenmiştir.
Kıymeti7.382.175,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü23/11/2021 günü 09:45 – 09:50 arası
2. Satış Günü06/01/2022 günü 09:45 – 09:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/669 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/862390/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sehitkamilde-3-453-m2-arsa-ve-uzerindeki-imalathane-icradan-satiliktir