T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/17465 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 1399 Parsel, SERİNCE Mahalle/Köy, Bulak Mevkii, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Serince Mahallesi 1399 Parsel; mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır- Ayrıca arsa vasfı kazanmamıştır.Belediye hizmetlerinden yararlanan yerler dışında kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı taşınmaz tarım arazisidir. Toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, erozyon problemi olup olmadığı, su tutma kapasitesi ile topoğraflk yapısı incelenmiş olup, Killi-Tınlı-Kireçli bünyeli, orta taşlık ve orta-derin düzeyde toprak derinliği olan toprak yapısına sahip, %2-3 arasında değişen eğimlere sahip 2. sınıf verimli kuru tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.ÖNEMLİ NOT: Keşif günü taşınmaz üzerinde yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde taşınmazın üzerinde herhangi bir sulama ekipmanına ve sulama kuyusuna rastlanılmadığı için taşınmazın kuru tarım arazisi vasfında olduğu gürüldü.
Ulaşım durumu: Ulaşımı kolay olup kuş uçuşu mesafede Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 15-20km mesafededir. Mevcul durumu: Taşınmazda yapılan inceleme ve gözlemde taşınmazın zemininin sürülü olmadığı ve üzerinde ekili dikili hiçbir şey olmadığı görüldü, Taşınmaz makineli tarıma elverişli olup Gaziantep bölge ekolojisinde yetiştirilmeye uygun her türlü kuru tarım ürünlerini yetiştirmeye müsait olduğu tespit edildi.Adresi: Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Serince Mahallesi Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 15.500 m2
İmar Durumu:Mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır.
Kıymeti: 1.550.000,00 TL
KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü: 10/11/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü: 14/12/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/17465 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.02/09/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/844738/emlak/arsa/sahinbey-serince-mahallesinde-2-1-15-500-m2-arsa-icradan-satiliktir