Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Covid-19 Pandemisi ile birlikte hastalığın tanısı için laboratuvar testlerinin büyük önem kazandığını belirtti. Hastalara tanı konulup hızlıca tedaviye başlanması, tanı konulan hastanın ve temaslılarının izole edilmesi ve ülke çapında vaka dağılımının belirlenmesi için tanı testlerinin sık kullanıldığını kaydeden Doç. Dr. Keçik Boşnak, Covid-19 için tanı testleri içerisinde PCR testinin bir adım öne çıktığının altını çizdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak Pandemi sürecinde kullanılan testler hakkında bilgilendirmede bulundu:  Boğaz ve burundan alınan sürüntü numunesinden çok az miktarlarda bile virüs partiküllerinin genetik materyalinin saptanmasına olanak veren bu test hastalığın gerçek tanı testidir. Daha çok tarama amaçlı kullanılan “Covid-19 Hızlı Antijen  Testi “ yine burundan alınan sürüntü örneğinden çalışılıp hastaya çok kısa sürelerde sonuç verilmesini sağlar. Bu testin Pozitif çıktığı hastalarda tanı PCR Testi ile doğrulanmalıdır. Kış aylarında grip salgınlarına yol açan “Influenza” isimli virüsün Covid-19 etkeni virüs enfeksiyonu ile ayrımının yapılması önem kazanmaktadır. Grip enfeksiyonları için de bazı durumlarda tedavi başlanması gerektiğinden bu ayrımın yapılması önem kazanabilmektedir. Bu amaçla burundan alınan tek bir sürüntü numunesinden her iki hastalık etkeninin çalışılabildiği ”Covid-19 + Influenza Combo Test” çalışılabilmektedir.’’ dedi.

Hastalığın tanısı yanında vücudun hastalığa karşı bağışıklık yanıtının değerlendirilmesi için Covid- 19 Antikor Testlerinin önem kazandığını belirten Doç. Dr. Keçik Boşnak, Kan numunesinden çalışılan bu testlerle hastalığı geçiren kişilerdeki bağışıklık durumu saptanabildiği gibi aşı sonrası bağışıklık durumu da değerlendirilebilmektedir. Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak,  Covid-19 Antikor Testi ile hastalığı geçirenlerde bağışıklık (Antikor) durumu saptanabildiğini belirterek, Covid-19 Anti-Spike Antikor Testi ile özellikle aşı sonrası bağışıklık durumu değerlendirilebildiğinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Antikor testlerinin hastalığı geçirdikten 3-4 hafta sonra ve aşı yaptıranlarda aşının 2. dozundan 2-4 hafta sonra yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.