Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ankara Valiliğinin kaydı Ankara’da olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere geri gönderilmesi kararının Gaziantep gibi Suriyeli kaydı fazla olan şehirlere zarar vermemesi için kuralları ihlal ederek kayıtlı olmadığı ilde yaşayanların güvenli bölgelere gönderilmesini önerdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile ilgili Ankara özelinde alınan kararları açıkladı. Karara göre 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara’nın geçici koruma kaydına kapatılarak kaydı başka illerde olan geçici koruma statü sahibi Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek. Alınan kararları değerlendiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım uygulamanın Gaziantep başta olmak üzere geçici koruma kaydı fazla olan illerin var olan ekonomik ve sosyal yükünü daha da artıracağına dikkat çekerek şunları ifade etti: “Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ülkemiz için oluşturduğu ekonomik ve sosyal yükün farkındayız ve 10 yıldır kurum olarak bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kendi misyonumuz ve yetkimiz çerçevesinde çözümleri uygularken makro bazda da çözüm önerilerimizi yetkililere her platformda iletiyoruz. En nihayetinde hem kurumlar, hem devlet hem de toplum olarak düzensiz göç ile mücadele üzerinde titizlikle duruyoruz. Bu mücadelede Ankara özelinde alınan kararları da doğru buluyoruz. 2 yıl önce İstanbul Valiliği de bu yönde kararlar almıştı. O zaman da aynı perspektiften yaklaşmıştık. Alınan kararlarda dikkat edilmesi gereken noktanın bir yerleri düzenlerken diğer taraflara zarar verip vermeyeceğinin titizlikle değerlendirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bugün bahsi geçen statüye sahip 456 bin 254 Suriyelinin kaydı Gaziantep’te bulunmakta ki bu İstanbul’dan sonra en fazla kayıt sayısı ve nüfusumuzun %22’si kadar. Öte yandan Ankara’da nüfusunun %2’si kadar 102 bin 234 kayıtlı Suriyeli bulunmakta. Bu mücadele tüm illeri kapsamalı ve aynı kararlılıkta uygulanmalı. Bunun için de Ankara ve diğer illerdeki Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere geri gönderilmesi, buna ek olarak geçici koruma kapsamında olmayanların belirlenen illere sevk edilmesi demek zaten yıllardır büyük yük altındaki küçük esnafımız, tacirimiz, tüccarımız ve halkımızın omuzlarının çökmesi demektir. Şehrimizi sosyal ve kültürel anlamda da zorlanacağı bit noktaya itecektir. Düzensiz göç ile mücadelede yapılacak en doğru şey, kayıtsız olan ve kayıtlı olduğu ilde kalmayarak kuralları ihlal edenlerin güvenli bölgelere gönderilmesidir. Uluslararası fonlar ile güvenli bölgelerde geri dönüşleri için gerekli altyapı çalışmaları yapılmalı. Terörden arındırılan bölgelerde barınma ve üretim merkezleri oluşturularak kuralları ihlal edenlerin buralara gönderilmesi geri dönüş sürecinin de altyapısını oluşturacaktır.