T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2020/14475 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, 8928 Ada, 75 Parsel, AKBULUT Mahalle/Köy, D BLOK ZEMİN+ASMA /4 Nolu Bağımsız Bölüm Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2021/48 Esas ,2021/264 Karar sayılı dosyasından yapılan kıymet takdiri raporuna göre Tapunun Gaziantep ili ,Şahinbey ilçesi, Akbulut mahallesi, 8928 ada( eski 101), 75 nolu parselde (eski 1 ) kayıtlı arsanın alanı 35.300,22 m2 dir.Kurulmuş olan kat irtifakına göre 84376/3529806 arsa paylı, D Blok ,4 nolu bağımsız bölümün borçlu adınakayıtlıdır.Taşınmazın bulunduğu sitesinin kuş uçumu olarak 1.83 km batısında Şahinbey Belediyesinin 5.Etap Mavikent sosyal konutları bulunmaktadır. Taşınmazı bulunduğu sitenin kuş uçumu olarak 2.24 km kuzeybatısında Gaziantep Şehir Hastanesi vardır. Dava konusu taşınmazın kuş uçumu olarak 680 m kuzeyinde Yeşilkent mazarlığı, 1.40 km kuzeyinde ise , Şehrin önemli ana arterlerinden olan Gaziantep Çevre yolu vardır.Dava konusu taşınmazlar şehir merkezine kuş uçumu olarak 7.44 km uzaklıktadır. Ulaşım problemi yoktur. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yakın çevresinde tarım arazileri ve 2.mermerciler sitesi vardır. Keşif günü yerinde yapılan incelemede tava konusu taşınmazın içerisinde 1 adet atölye, 1 adet idare binası, 1 adet 200 m derdiğinde sondaj kuyusu olduğu tespit edilmiştir. Atölyenin durumu;Atölyenin zemin ve Asma kattan oluştuğu görülmüştür. Betonarme karkas olarak yapılmıştır. Atölyenin dış cephe ve iç duvarları, tavanları ince sıva üzerine badana yapılmıştır. Kısmen PVC olan kapı ve pencereler takılmıştır. Atölyenin, Zemin ve asma katını birbirine bağlayan betonarme merdivenlerin kaplaması, odalann taban döşeme kaplaması yapılmamıştır. Asma katta bulunan mutfak, tuvalet, lavabo ve duş yerinin taban ve duvar kaplamaları yapılmamıştır. Elektrik düğmeleri ve su muslukları, evye takılmamıştır. Mutfak dolablan ve tezgağ yapılmamıştır. Atölyenin inşaat halinde olduğu görülmüştür. Atölyenin inşaat alanı 376,70 m2 dir. İdare binasının durumu;İdare binasının zemin kattan oluştuğu görülmüştür.Betonarme karkas olarak yapılmıştır.İdare binasının dış cephe ve iç duvarları, tavanları ince sıva üzerine badana yapılmıştır.İdare binasının girişine alimiyum doğramadan cemaken yapılmıştır.Kısmen PVC olan kapı ve pencereler takılmıştır. İdare binasının,odalann taban döşeme kaplaması yapılmamıştır, mutfak ,tuvalet,lavabonun taban ve duvar kaplamaları yapılmamıştır.Elektrik düğmeleri ve su muslukları .evye takılmamıştır. Mutfak dolablan ve tezgağ yapılmamıştır. İdare binasının inşaat halinde olduğu görülmüştür.İdare binasının inşaat alanı 75 m2 dir.

Arsa değeri:35.300,22m2x 275,00 TL/m2 x (84376/3529806 ) arsa payı =232.048,19 TL
Atölye Yapı değeri:376,70 m2 x 1.100,00.00 TL/m2 x 0.60 ( % 40 tamlnma) =248.622,00 TL
İdare binası Yapı değeri:75,00 m2 x 1.100,00.00 TL/m2 x 0.60 (% 40 tamlnma)..=49.500,00 TL
Saha betonu blokaj dahil: 170 m3 x 125,00 TL/m3 =21.250,00 TL
Bahçe duvarı değeri :35 m2 x 210 TL/m2 =7.350,00 TL
Sondaj kuyusu tesisat dahil değeri =18.000,00 TL
Taşınmazın arsa ve yapı değeri toplamı: =576.770,19 TL’dir.
AdresiGaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Akbulut Mahallesi ,8928 Ada, 75 Nolu Parsel , 106200 Nolu Caddesi Üzerinde No:62’De Bulunan Mermerciler Sitesinin İçerisinde ,D-Blok 4 Nolu Bağımsız Bölümdeki Atölyedir Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü35.300,00 m2
Arsa Payı84376/3529806
İmar DurumuVar , İnşaat tarzı Taşınmaz, 1/1000’lik imar planında kentsel servis alanı yapı adasına denk gelmektedir.Taks=1,00, Kaks=1,00 dir.
Kıymeti576.770,19 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: Tedaş lehine 49 Yıl süre ile 1 TL bedelle kira şerhi vardı.
Tapu kaydında ve dosyasında olduğu gibidir.
1. Satış Günü07/09/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü12/10/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/14475 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.01/07/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/817499/emlak/arsa/gaziantepte-atolye-binasi-sondaj-kuyusu-ve-arsasi-icradan-satiliktir