Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığından, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” kapsamında henüz vergi borçlarının yapılandırmayan mükelleflere yönelik başvuru çağrısı yapıldı. Yapılandırma için son gün 31 Ağustos 2021.

Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; Toplumun pek çok kesimini ilgilendiren ve sunmuş olduğu imkânlarla mükelleflere büyük kolaylıklar sağlayan yapılandırma kanunu ile; 

* Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığı belirtilerek, ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme faizi/ zamları yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenecek tutarların tahsil edileceğini, böylece bu tutarların yaklaşık dörtte üç oranın üzerinde azaltılacağı, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silineceği ve usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının ise yarısı oranında indirimli olarak tahsil edileceği,

*  İhtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağlandığı,

*  Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacakların da yine Kanun kapsamında olduğu, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için kanunun sunmuş olduğu imkânlardan yararlanılabileceği,

*  Mükellefler için son derece önemli bir konu olan matrah ve vergi artırımı imkânı ile daha önce yapılan beyanların belirli oranlarda artırılması halinde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olunmayacağı,

*  Bu kapsamda; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak şartıyla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından 2016 ila 2020 yılları için matrah ve vergi artırımında bulunulabileceği,

*  7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim yapılacağı,

*  İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilebilmesi sağlanacağı,

*  Ayrıca 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde; muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanan %5 fazlanın Yİ-ÜFE oranları esas alınarak tahsilinden vazgeçileceği, belirtildi.

Yapılan açıklamada, 7326 sayılı kanun için öngörülen başvuru süresinin 31 Ağustos 2021 Salı günü sona ereceği; yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin bu tarihe kadar mutlaka başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerini de 30 Eylül 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini hatırlatıldı.

Diğer taraftan Yapılandırma Kanununun işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümleri kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin de yine 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunması ve hesaplanan verginin de yine aynı süre içerisinde yani 31 Ağustos 2021 Salı gününe kadar ödenmesi gerektiğin ifade edildi.

Yapılandırmaya yönelik başvuru ve beyanların bazı istisnai haller (ihtilaflı alacaklar vs.) dışında büyük oranda vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden kolaylıkla yapılandırılabileceği ifade edilerek, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren kesinleşmiş alacaklarla ilgili olarak ise, Mükelleflerin yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.gov.tr adresindeki hızlı erişim bölümünde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayarak sisteme ulaşabilecekleri, TC. Kimlik numarası ve interaktif Vergi Dairesi şifresi bulunan mükelleflerimiz bu şifre ile; bulunmayanlar ise e-devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan yapılandırma işlemleri bölümünden, “7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” ’ne gelerek başvuru formunu peşin veya taksitli olmak üzere diledikleri gibi doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilecekleri ve ödeme planı çıktısı alabilecekleri dile getirildi.

Diğer taraftan yapılandırılan borçlara ilişkin ödemelerin ve  Kanun kapsamında yapılan beyanlar nedeniyle hesaplanan vergi ödemelerinin de yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat anlaşmalı bankaların kartları veya kredi kartlarıyla kolayca ödenebileceği ifade edilerek, Kanun imkanlarından yararlanmak isteyen mükelleflerin taksitle ödemeyi tercih etmeleri halinde ilk iki taksitin mutlaka süresi içerisinde ödenmesi gerektiği hatırlatılarak ilk taksit ödemesinin hak kaybı yaşanmaması için 30 Eylül 2021 tarihi bitimine kadar mutlaka yapılması gerektiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Pek çok vergi borcunu kapsayan ve çeşitli avantajlar sunan bu kapsamlı Yapılandırma Kanunu’nun mükellefler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu, Mükelleflerin muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamaları için başvurularını son güne bırakmamaları gerektiği ifade edildi.