T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/36015 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, 2089 Ada, 97 Parsel, KOLEJTEPE Mahalle/Köy, zemin BBNo 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut alanları yer almaktadır.Anagarimenkul 600 m2 Ölçümüne sahip 2089 ada. 97 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde tek blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmazbodrum + zemin+ 3 normal + Çatı katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde Bodrum kat kuzeydoğu cepheden planlanmış ve uygulanmıştır.
Konu taşınmaz ana gayrimenkulün; Zemin katında, bina girişinin sol tarafında , güneybatı , güneydoğu ve kuzeydoğu cepheli 5 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Taşınrnaz yaklaşık 105 brüt , 92 net kullanım alanına sahip olup 3 oda, 1 şalon, 1 mutfak, 1 antre,1 banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yapı Maliyeti ve bedeli :Parsel üzerinde bulunan taşınmazın alanı ile nevi aşağıdaki gibidir; 3/B yapı sınıfında betonarme karkas sistemde 105 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir.3/B sınıfı yapıların m2 birim imalat maliyeti 1800 TL dir.Yapı yaklaşık 30 yıllık olup, yıpranma payı % 40 alarak alınacaktır.
AdresiKolejtepe Mah. Hoşgör Caddesi No; 21/5 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü600,00 m2
Arsa Payı99/1620
İmar Durumu:İnşaat tarzı bulunduğu pasel 1/1000 ölçekli ayrık nizam nizam, Hmax 15,5 m, ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafeleri toplamı:3+3 m, arka bahçe mesafesi 5 m Taks:0,35 ,Kaks :1,35yapılaşma koşullğrı ile alanında
Kıymeti260.066,67 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında ve dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü03/11/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü08/12/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI (EK HİZMET BİNASI) MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/36015 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.23/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/840215/emlak/konut/sahinbey-kolejtepe-mah-de-105-m2-3-1-daire-icradan-satiliktir