TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NOCİNSİMARKASISERİ NOSUMİKTARI
 (Adet)
TAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %10İHALE
GÜNÜSAATİ
1Yarı OtomatikMaraton39691306,67 30,6708.07.202110:00
2Yarı OtomatikÜs-san320841300,00 30,0008.07.202110:05
3Yarı OtomatikÜs-san406471300,00 30,0008.07.202110:10
4Yarı OtomatikÖncü204581273,33 27,3308.07.202110:15
5Yarı OtomatikHuğlu16A19781683,33 68,3308.07.202110:20
6Yarı OtomatikHunter Magnum15-68111290,00 29,0008.07.202110:25
7Yarı OtomatikZafer Silah San.25251290,00 29,0008.07.202110:30
8Yarı OtomatikArmsan10A149601600,00 60,0008.07.202110:35
9Yarı OtomatikTorun Silah San.11-11191273,33 27,3308.07.202110:40
10Yarı OtomatikGirsan13-007641516,67 51,6708.07.202110:45
11Yarı OtomatikMaestro16-01681483,33 48,3308.07.202110:50
12Yarı OtomatikHuğlu07A36411483,33 48,3308.07.202110:55
13Yarı OtomatikSaka Silah San.633061373,33 37,3308.07.202111:00
14
Yarı Otomatik
SarsılmazT1102-17M006331750,00 75,00
08.07.2021
11:05
15Yarı OtomatikInterpress Magnum.03701290,00 29,0008.07.202111:10
16Yarı OtomatikAdler Silah San.12-00951296,67 29,6708.07.202111:15
17Yarı OtomatikAkkar Silah San.A8468721366,67 36,6708.07.202111:20
18Yarı OtomatikAkkar Silah San.A6226271333,33 33,3308.07.202111:25
19Yarı OtomatikHuğlu10A59171566,67 56,6708.07.202111:30
20Yarı OtomatikWaltter13-00431400,00 40,0008.07.202111:35
21Yarı OtomatikHuğlu07A27341533,33 53,3308.07.202111:40
22Yarı OtomatikHuğlu16A15351600,00 60,0008.07.202111.45
23Yarı OtomatikHuğlu Renova17 R 18821683,33 68,3308.07.202111:50
24Yarı OtomatikHuğlu Renova18-R-58161683,33 68,3308.07.202111:55
25Yarı OtomatikHuğlu03A17901533,33 53,3308.07.202113:30
26Yarı OtomatikDestina MagnumMaç-22351316,67 31,6708.07.202113:35
27Yarı OtomatikBenelliF360535T1616.000,00 600,0008.07.202113:40
28Yarı OtomatikTarget Silah San.18-13371400,00 40,0008.07.202113:45
29Yarı Otomatik Forever15-09911500,00 50,0008.07.202113:50
30Yarı OtomatikSarsılmazD.K. 976621733,33 73,3308.07.202113:55
31Yarı OtomatikHuğlu13U51421616,67 61,6708.07.202114:00
32Yarı OtomatikAkdaşTR13AK80581760,00 76,0008.07.202114:05
33Yarı OtomatikSarsılmazT.1102.-05DK006881733,33 73,3308.07.202114:10
34Yarı OtomatikBarış Silah San.15-01301323,33 32,3308.07.202114:15
35Yarı OtomatikMagnum Rita Dizayn.0049421316,67 31,6708.07.202114:20
36Yarı OtomatikSaka Silah San.42291383,33 38,3308.07.202114:25
37Yarı Otomatik Kardelen Silah San.20051316,67 31,6708.07.202114:30
38Yarı OtomatikHuğlu00A25621616,67 61,6708.07.202114:35
39Yarı OtomatikHuğlu06A33331566,67 56,6708.07.202114:40
40Yarı OtomatikHuğlu07A14791566,67 56,6708.07.202114:45
41Yarı OtomatikHuğlu02A47541616,67 61,6708.07.202114:50
42Yarı OtomatikStoeger16345031800,00 80,0008.07.202114:55
43Yarı Otomatik Yeni Huğlu9906271500,00 50,0008.07.202115:00
 1. Isparta Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) satışı 2886 Sayılı Yasanın  45. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca uyarınca Açık Teklif Usulü ile 08 Temmuz 2021 tarihlerinde VI. Bölge Müdürlüğü, Isparta Şube Müdürlüğünde (İstanbul Caddesi No:83 Isparta adresindeki hizmet binasında) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  3. Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Isparta Gülkent Şubesi nezdinde bulunan (IBAN NO: TR 35 0001 0027 2057 3617 0150 02) hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın sıra numarası, marka, seri gibi bilgilerin en az biri mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.        
  4. Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaleten katılıyorsa vekaletname ile imza beyannamesi vermeleri;
  5. Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler  ayrıca her bir silah için ayrı ayrı olmak üzere “Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi” ni vermek zorundadır.
  6. İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
  7. İhale Av Bayii olarak teklif verilmesi halinde ayrıca Yivsiz Av Tüfeği Satış bayilik lisansı sunulması zorunludur.
 3. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
 4. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Isparta Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 5. Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.                                     
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.        
 7. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar her hafta Perşembe günleri 14:00-16:00 arası Isparta Şube Müdürlüğümüzde görülebilir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/805577/endustriyel-urunler/sanayi/cesitli-cins-ve-markada-43-adet-tufek-ihale-ile-satisa-sunuluyor-