Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Sanko Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İşbirliğinde, “Gaziantep Plastik Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Toplantıda, plastik poşet, plastik film, plastik enjeksiyon ürünleri, plastik hammadde kullanarak üretim yapan sektörlere yönelik, ürün geliştirme faaliyetleri, trendler, dünyadaki gelişim, konuları hakkında bilgiler verilerek, plastik endüstrisinde gelecek vizyonu, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi, dünyadaki gelişmeler, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, nano teknoloji ve sektördeki fırsatlar, AB yeşil mutabakat konularının plastik sektöründeki önemi anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bu tür etkinliklerin sanayimizin gelişimi için önemli olduğunu belirterek, biyoplastik ve biyomedikal ürünlerden bahsederek plastik sektörünün biyoplastik ve biyomedikal ürünlerin üretimi konusunu da değerlendirebileceğini belirtti. Dağlı, üniversite olarak Gaziantep Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Toplantıda katılımcılara sunum yapan Sabancı Üniversitesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Menceloğlu, plastik sektörünün gelişimi için katma değer sağlayıcı çalışmaların plastik sektörünün gelecek vizyonu açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Gaziantep plastik endüstrisinde neler yapılması gerektiğini anlatan Menceloğlu, Plastik sektöründe trendler, dünyadaki gelişim, plastik endüstrisi sürdürülebilirlik döngüsel ekonomi, nano teknoloji ve sektördeki fırsatlar, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, ürün geliştirme faaliyetleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ve plastik sektörü ile ilgisi konularında açıklamalarda bulundu. Prof. Menceloğlu, atıkların geri dönüşümü ile ilgili; depolymerizasyon, oksidatif kısmı parçalama, katalitik parçalama, ester değişim-glikoliz, pyrolysis, ınert atmosfer parçalama, enzimatik parçalama, süperkritik su ile hidrotermal parçalama, mikrodalga prosesi, biyo esaslı çözücüler, iyonik sıvılar konularında da bilgilendirme yaptı. Karışımlarla elde edilebilecek katma değerli ürünlerden de bahseden Prof. Menceloğlu gelişim ve rekabet gücünün artırılması için AR-GE yapmanın, Dünya’daki trend ve gelişimlerin takip edilmesinin önemine vurgu yaptı. Toplantıya moderatörlük yapan GSO Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme Müdürü Veysel Çelebi de, plastik sektörünün Gaziantep İmalat sanayisinde ana sektörler arasında yer aldığını, başta polietilen ve polipropilen olmak üzere plastik granül hammaddelerinin yoğun kullanıldığını, yarattığı istihdam ve ihracat ile plastik sektörünün ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkısının yüksek olduğunu kaydetti. Plastik sektörde faaliyet gösteren firmaların AR-GE ve inovasyon yapması gerektiğinin altını çizen Çelebi, “Dünya’daki trend ve gelişmeleri takip ederek, yeşil mutabakat gelişmelerini de fırsata çevirerek, katma değerli ürünler üretip rekabet güçlerini artırmaları gerekiyor. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası olarak plastik sektörünün gelişmesi için çalışmalar devam edecek” dedi. Toplantıya Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanı sıra Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Yusuf Ziya Yıldırım ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı  Prof.Dr. E.İlker Saygılı da katıldı. Katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.