AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Adalet, İçişleri ve Güvenlik İşbirliği Genel Komite Toplantısı’na katıldı. Atina’da gerçekleştirilen toplantıda Güneydoğu Avrupa ülkelerinden gelen mevkidaşlarına hitap eden Dr. Derya Bakbak, “Hassas Gruplara” yönelik faaliyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu alana gösterdiği hassasiyeti belirterek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bölge ülkeleri arasında bu güne kadar düzeyli ve verimli bir işbirliği yapıldığını ifade eden Dr. Bakbak, “Adalet, İçişleri ve Güvenlik, bu üç kavram, jeopolitik durumumuzdan ötürü her birimizi diğerine bağlamaktadır. Bu kapsamda, ‘Hassas Gruplar’ diye sınıflandırdığımız insanlara yönelik faaliyetler ayrı bir anlam ve önem kazanmaktadır. Hassas gruplar için bu güne kadar attığımız adımlar, gelecekte yapacaklarımız için aydınlatıcı niteliktedir. 2019’da Yargı Reformu Stratejimizi, 2021’de İnsan Hakları Eylem Planımızı hayata geçirmeye başladık. Kadınlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek, haklarını ileriye taşımak için Anayasamıza pozitif ayrımcılık ilkesini koyarak önemli bir adım attık. Çocuklarımızın haklarıyla alakalı yaptığımız çalışmalara da ara vermeden devam ediyoruz. 2005’te çıkardığımız 5395 sayılı Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile çocuklarımız dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri herhangi bir ayrım gözetilmeksizin korunmaktadır. 11. Kalkınma Planımızda yer alan tedbirleri hayata geçirmek için, 2023 yılına kadar ilgili kurumlarımızca Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, Ulusal Sosyal İçerme Stratejisi ve Engelsiz Vizyon Belgesinin hazırlanmasını öngörüyoruz. 2007 yılında engelli hakları açısından evrensel standartları ortaya koyan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi ilk imzalayan ülkelerden biriyiz.” diye konuştu. Hassas gruplar için, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Derya Bakbak, “Hassas gruplara mensup insanların dezavantajlı duruma düşmemeleri, temel insani ihtiyaçlarını karşılamaları ve mağdur olmamaları için en çok çaba gösteren ülkelerden biriyiz. Rakamlar, araştırmalar, hepsi bunu teyit etmektedir. Çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, sığınmacıların ve tüm hassas grupların daha iyi bir dünyada yaşayabilmeleri için atılacak her samimi adıma hazırız.” diyerek konuşmasını tamamladı. Dr. Bakbak, Atina programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile bir araya geldi, ardından Pire’de bulunan Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.