DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(DHMİ)

 
 
KONU: GAZİANTEP HAVALİMANI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN  ÇÖPLERİN TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI VE HAVALİMANI DIŞINA TAŞINMASI  İŞİNİN KİRALANMASI İHALESİ İLANI

  1. Gaziantep Havalimanı sınırları içerisinde bulunan çöplerin toplanması, ayrıştırılması ve Havalimanı dışına taşınması işi aylık KDV dahil 3.000.-TL(ÜçbinTürkLirası)  muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek bir yıllığına kiraya verilecektir.    
  2.  Söz konusu hizmete ait Sözleşme Taslağı v e İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında temin edilebilir. 

      3.    İhaleye katılmak isteyenler 10.000-TL (onbinTL) geçici teminat vereceklerdir.
      4.    Kiralanacak hizmete talip olanlar 10/02/2022 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Gaziantep Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
      5.    İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
      6.    Söz konusu hizmete ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
      7.    İhale 10/02/2022 günü saat 14:30’da  Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.
     8.    Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
     Tel:      0 312 204 22 97    
     Faks:   0 312 212 54 22

https://www.ilan.gov.tr/ilan/924327/endustriyel-urunler/cevre-ve-geridonusum/gaziantep-havalimani-sinirlari-icerisinde-bulunan-coplerin-toplanmasi-ayristirilmasi-ve-havalimani-disina-tasinmasi-isinin-kiralanmasi-ihalesi