İHALEYE DAVET


Proje Adı:  Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi

Sözleşme Başlığı:  

1. PAKET SPOR TESİSLERİ (FUTBOL SAHASI VE TENİS KORTU) YAPIM İŞİ (Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman İllerinde Toplam 12 Tesis Yapım İşi )
Kredi No./ Hibe No.: 506401
RFB Referans No.: FRIT-KFW-CW-01

  1. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) (bundan böyle “KfW” ya da “Banka” olarak anılacaktır) aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden, Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır. Gençlik ve Spor  Bakanlığı bahsi geçen hibenin bir kısmını Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman illerinde 12 tesis yapım işinin bir paket altında gerçekleştirileceği sözleşme kapsamındaki harcamalara kullanma arzusundadır.
  2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, firmaları, aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki Gençlik ve Spor Tesislerinin anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işleri için KfW’nın Satınalma Düzenlemeleri Kılavuzu‘nda tarif edilen esas ve usuller doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Procurement ) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
  3. İhale, KfW satın alma yönergelerinde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak ulusal rekabetçi ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.
  4. Teklif sahipleri, ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale şartnamesini Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00- 18:00 arasında sorabilirler ve ihale şartnamesini aşağıdaki Web adresinden (https://yigm.gsb.gov.tr/ ) bedelsiz olarak inceleyebilirler. İlgilenenler teklif vermek istedikleri takdirde aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilecek ve ilgili ihale şartnamesini ve ihale dokümanlarını 5.000.00- TL karşılığı aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale şartnamesi bedeli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına ZİRAAT BANKASI – (1745) ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBE IBAN: TR80 0001 0017 4588 4145 7250 03 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. Başvuru ekine bir örneği web sitemizde bulunan dilekçe eklenecek ve ihale ile ilgili referans numarası FRIT-KFW-CW-01 olarak mutlaka belirtilecektir. Yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
  5. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. İhale paketi için teklif dosyaları 5.000.000,00.-TL veya karşılığı aynı tutara gelecek şekilde farklı bir para birimi üzerinden düzenlenmiş geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese en geç 16/02/2022 Çarşamba günü saat (yerel saatle) 11:00’a  kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler kabul edilmeyecektir.
  6. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde, aşağıdaki adreste 16/02/2022 Çarşamba günü saat (yerel saatle) 11:00’da açılacaktır.
  7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4 Balgat 06030        
ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 (312) 551 72 66
Faks: +90 (312) 551 69 90
E-posta: moysfritII@gsb.gov.tr
Web: https://yigm.gsb.gov.tr/

https://www.ilan.gov.tr/ilan/919315/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/futbol-sahasi-ve-tenis-kortu-yaptirilacak