GENEL KURUL İLANIOdamızın 16. Olağan Genel Kurul toplantısı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince 06.02.2022 tarihinde Pazar günü, Saat: 11:00’de Haci Ali Öztürk Mah. 20 Nolu Sok. No:6 İslahiye/ Gaziantep adresindeki İslahiye Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır.
 Mezkur toplantıda kanuni ekseriyet temin edilemediği takdirde tehir toplantısı 13.02.2022 tarihinde Pazar günü Saat: 11.00’de Haci Ali Öztürk Mah. 20 Nolu Sok. No:6 İslahiye/ Gaziantep adresindeki İslahiye Belediyesi Konferans Salonunda ilan edilen gündem ile yeniden yapılacaktır.Genel kurul toplantımıza üyelerimizin teşrifleri rica olunur.İlanen duyurulur.

İslahiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Yönetim Kurulu 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Başkanlık divanının teşekkülü,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 6. Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
 8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
 9. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 10. Odamız bünyesinde gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile Dini ve Milli Bayramlarda, Ahi Bayramı ve İlimizde ve diğer illerde yapılacak seminer, gelenek ve teamül toplantılarına katılan oda başkanı, oda temsilcileri ve misafirlerin, personel, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin gerektiğinde sabah, öğle ve akşam yemekleri, genel kurullardaki ağırlamalarla ikramların, şehir içi ve şehir dışı konaklama ağırlama, baklava, fıstık v.b. ikramlarının düğün ve cenazelerde çiçek ağırlama ikramlarının gerektiğinde lokanta, kasap ve fırınlarda yapılması, sarflarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 11. Odamız hizmet ve makam araçlarının plakası yönetim kurulu kararı ile belirlenen şoförlü ve şoförsüz lüzum görüldüğü hallerde gece gündüz mesai dâhilinde ve mesai haricinde şehir içi ve şehirler arasında başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve personelin kullanması ve sarfları hususunun kabulü veya reddi,
 12. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik, pratik kurs ve proje programlarının tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 13. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 
 14. Odamızda oluşturulacak danışma kurulunun huzur haklarının oda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kendi aralarında toplamış oldukları ücret ve huzur haklarından kesilerek özel yardımlaşmadan karşılanması hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 15. Gelir vergisi kanununun 86. maddesi gereği Odamızca ödenmesi gereken vergi farklarının (Odamıza düşen tutarın) başkan, başkan vekilleri, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine ödenmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 16. Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına, takas edilmesine ilişkin görüşmeler ile alım satım ve takas konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 17. Oda başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve odaya bağlı üyeler ile yapılacak toplantılar ve eğitim seminerleri toplantıların diğer illerde ve dış ülkelerde yapılması ve sarfları hususunun başkan ve genel sekreter yakınlarının sarflarının oda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kendi aralarında toplamış oldukları ücret ve huzur haklarından kesilerek özel yardımlaşmadan ödenmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 18. Dilek ve temenniler,
 19. Yargı gözetiminde başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin gizli oyla seçimi,
 20. Kapanış.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913586/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olagan-genel-kurul-toplantisina-davet