T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2017/2329 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi K.Kızılhisar mahallesi, ada 510 , parsel3 de kayıtlı bulunan , parselin tamamı borçlu adına kayıtlı 3764.61m² olan , kat irtifakına göre parsel içerisinde B Blokda 44/7174 arsa paylı5.normal kattaki44 nolu bağımsız bölüm olan mesken tapu kayıtlarındakat irtifakında belirtildiği gibi 5.normalkattaki 44 nolu mesken olan bağımsız bölüme girildiğinde buranın mesken olarak düzenlenmiş olduğu, kendi içinde 2 oda ve müştemilatlarının olduğu görüldü. Tam hisse itibariyle borçlu adına kayıtlıdır. Konu edilen B.B.Mesken Batı cephelidir. Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri subazlı macunlu boyalıdır, ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır, oda tabanı ise lamina tparke ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlı boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir, mutfak ,lv,wc banyo duvarları fayansla kapılıdır, bu meskenin inşaat alanı ise 70 m² olarak tespit edilmiştir. Satışa konu edilen bu taşınmaz kaloriferle ısıtılmaktadır, bina asansörlüdür, bu taşınmaz şehrin güney-batısında onkoloji hastanesine yakın bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle az yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genelikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür. Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür, adres olarak ise K.Kızılhisar Mahallesi 104083 nolu sokak no2/B kat 6 daire no:44 olarak tespit edilmiştir.
İmar Durumu: Taşınmazın imardaki durum ise,Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesinin imar müdürlüğünün ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde, konu edilen parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup, imar planında ayrık nizam üç katlı konut yapı adasına gelmekte olduğubelirtilmiştir.
Kıymeti134.500,00 TL
KDV Oranı%1
1. Satış Günü13/01/2022 günü 14:10 – 14:15 arası(taşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİEK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi , 15Temmuz mahallesi , ada 3729 , parsel 8’de kayıtlı bulunan,cinsi tapu kayıtlarında üçer katlı 7 bloktan oluşan mesken olarak belirtilen,parselin tamamı4354.94 m² olan yerin içinde yatay kat irtifakına göre 128/1000arsa paylı,bodrum kat,zemin kat ve 1.normal kattan oluşan 2 nolu bağımsız bölüm olan meskenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmazın tapu kayıtlarında cinsi üçer katlı 7 bloklu mesken olarak belirtildiği gibi parsel üzerinde 7 bloklu yapı olduğu,bu yapı içerisinde 2 nolu bağımsız bölümolan üç katlımesken olan yapının borçluya ait olduğu yerinde görülmüştür.Parsel üzerindeki yapının bodrum katına gelindiğinde,garaj,kalorifer dairesi,havuz ve kiler gibi bölümler bulunmaktadır,bu kattaki yapı betonarme olarak yapılmış,duvarlar sıva üzeri boyalıdır,tabanlar genellikle seramik ile kaplıdır,doğramalar pvc den imal edilmiştir,elektrik ve suyu mevcuttur,bu katın inşaat alanı 120 m² olarak tespit edilmiştir.Parsel üzerindeki yapının zemin katına gelindiğine, bu kat üzerindeki 1.normal kat ile birlikte kullanılmakta olup dubleks olarak düzenlenmiş,mesken olarakkullanılmaktadır,kat içerisindeki merdivenlerle 1.normalkata çıkıldığında ise bu katta üç yatak odası, banyo,çamaşır odası gibi bölümler bulunmaktadır.Mesken olarak düzenlenmiş olan bu iki katta betonarmeolarak yapılmıştır,duvarlar macunlu boyalıdır,iç dış doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır,ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır, diğer oda tabanları ise lamine parke ile kaplanmıştır, elektrik ve suyu mevcuttur , kaloriferle ısıtılmaktadır,meskenolarak kullanılmaktadır, bu iki katın toplam inşaat alanı ise 300 m² olarak tespit edilmiştir.Bu taşınmazşehrin batısında bir bölge içerisinde bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür.Taşınmazın her türlü belediyehizmetlerinden faydalandığı görülmüştür, parselyakınındaiconovasitesi bulunmaktadır,adres olarak ise 15 Temmuz mahallesi148060 nolucadde no:66 Bahçeli Evler Sitesi A Blokdaire :2 olarak tespit edilmiştir.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durumu: Taşınmazın imardaki durumu ise , Şehitkamil ilçe belediyesinin , imar müdürlüğünün , ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde konu edilen parselin imar palına göre taşınmazın imarda olup, imar planında ayrık nizam iki katlı yapı adasına gelmekte olduğu görülmüştür.
Kıymeti1.660.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü13/01/2022 günü 14:25 – 14:30 arası taşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi K.Kızılhisar Mahallesi, ada 6979 ,parsel 3’de kayıtlı bulunan, parselin tamamı 7575.96 m² olan,kat irtifakına göre borçlunun parsel içerisinde C1 Blok da 128/7576 arsa paylı zemin kattaki 2 nolu bağımsız bölüm kat irtifakındabelirtildiği gibi borçlunun C1 Blok da zemin kattaki 2 nolu(kapı no.12)B.B olan mesken olan bağımsız bölüme girildiğinde buranınmesken olarak düzenlemiş olduğu, kendi içinde iki oda, misafir salonu ve müştemilatlarıolduğu görülmüştür.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarmeolarak yapılmış, duvarlar incesıva üzeri macunlu subazlıboyalıdır,ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır,oda ve misafir odasa tabanlarıise laminat parke ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC denimal edilmiştir, mutfak, lv,wc banyoduvarları fayanslakaplıdır, bağımsız bölüm batı cephelidir, bu meskenin inşaat alanı ise110 m² kullanım alanı ise 80 m² olarak tespit edilmiştir.Satış konu taşınmazkaloriferle(kombi)ile ısıtılmaktadır,bu taşınmazçevresi genellikle yapılamış olup, bu çevre yapılaşmasıgenellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür.Taşınmazın her türlübelediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür, adres olarak ise Beştepe Mahallesi 192004 nolu sokak no:4 GardenPark SitesiC blok zemin kat daire 12 olaraktespit edilmiştir. İmar Durumu: Taşınmazın imardaki durumu ise, Şahinbey ilçe belediyesini , imar müdürlüğününilgili imar paftasındabakılarakincelendiğinde konu edilen parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup , imar planında ayrık nizam iki katlıkonut yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Kıymeti206.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü13/01/2022 günü 14:40 – 14:45 arası aşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTAP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi , K.Kızılhisar mahallesiada 6979 parsel 3’de kayıtlı bulunan, parselin tamamı 7575.96m² olan, kat irtifakınagöre borçlunun parsel içerisinde D3 blok da 128/7576 arsa paylı zeminkattaki1 nolu bağımsız bölüm olankart irtifakında belirtildiği gibiborçlunun D3 Blok da zemin kattaki 1 nolu(kapı no:3)B.B. olan mesken olan bağımsız bölüme girildiğinde buranın meskenolarak düzenlenmiş olduğu , kendi içinde iki oda, misafir salonu ve müştemilatlarıolduğu görülmüştür.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Meskenolarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunlu subazlıboyalıdır,ıslak zemin tabanları seramik ile kapılıdır, oda ve misafir odası tabanları ise laminat parke ile kaplıdır,iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC denimal edilmiştir, mutfak lv wc , Banyo duvarları fayansla kaplıdır, bağımsız bölüm doğu cephelidir , bu meskenininşaat alanı ise 110 m² kullanım alanı ise80 m² olarak tespit edilmiştir.Satışa konu edilen taşınmaz kalorifer ise (kombi)ile ısıtılmaktadır, bu taşınmaz şehrin güney-batısında onkoloji hastanesine yakın bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup , bu çevre yapılaşması genellikleimara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür.Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerindenfaydalandığı görülmüştür, adres olaras iseBeştepe Mahallesi 192004 nolu sokak no:4 Garden Park Sitesi D Blok Zemin kat Daire 31 olarak tespit edilmiştir.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durumu: Taşınmazın imardaki durumu ise , Şahinbeyilçe belediyesinin , imar müdürlüğünün ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde konu edilenparselin imar planına göretaşınmazın imarda olup , imar planında ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti206.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü13/01/2022 günü 14:55 – 15:00 arası arası aşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep il Şahinbey ilçesi, Binevler mahallesi, ada136 parsel 2 de kayıtlıbulunan , cinsi tapu kayıtlarında altı katlı kargir apartmanolarak belirtilen , parselin tamamı 809 m² olan , kat irtifakına göre borçlunun parsel içerisinde 351/2427 arsa paylı 4. ve çatıkattaki 9nolu bağımsız bölüm olan mesken .Parsel üzerinde çok katlı yapı olduğu,borçlunun bu yapı içerisinde kat irtifakında belirtildiği gibi 4. ve çatı kattaki 9 nolu mesken olan bağımsız bölüme girildiğinde buranın,her ne kadar 4. ve çatı katlı olarak belirtilmiş ise deyerinde katın ayrı ayrı mesken olarak düzenlendiği görülmüştür.4.normal kata gelindiğinde mesken olarak düzenlenmiş olduğu,kendi içinde üç oda , misafir salonu ve müştemilatlarınıolduğu görülmüştür.Çatı kata gelindiğinde mesken olarak düzenlenmiş olduğu kendi içinde iki oda,misafir salonu ve müştemilatlarını olduğu,kısmende bitişiğinde bağımsız bölümü kullandığıgörülmüştür. Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Konu edilen B.B.Mesken Batı-Güney-Kuzey cephelidir.Mesken olarakdüzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış,duvarlar ince sıva üzeri yağlımacunlu boyalıdır,ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır, oda tabanlarıve misafir salonu tabanı ise laminat parke ile kaplıdır,iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlı boyalıdır , dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir , muftak lv wc banyo duvarları fayanslakaplıdır,bu meskenin inşaat alanı ise her ikikatın 350 m² dir.Kullanım alanı ise 300 m² olarak tespit edilmiştir.Konu edilenbu taşınmaz kaloriferle (kombi)ısıtılmaktadır, binaasansörlüdür , bu taşınmazşehrin güney-batısında bir bölgede bulunmaktadır,taşınmazınçevresi genelikle yapılaşımşı olup,bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığıgörülmüştür.Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydanlandığı görülmüştür, adse olarak iseBinevler Mahallesi 82022 nolu sokak no 51 Emre SitesiC Blok 4.Normal katta 9 ve çatı katı mesken olarak tespit edilmiştir. İmar Durumu: Borçluya ait bu taşınmazınimardaki durumu ise, Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesinin imar müdürlüğünün ilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde, konu edilen parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup, imar planında ayrık nizam üç katlı konut yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti584.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü13/01/2022 günü 15:10 – 15:15 arası aşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep ili Şahinbey ilçesiK.Kızılhisar Mahallesi, ada 511, parsel 9’de kayıtlı bulunan , parselin tamamı 5239.52 m² olan , kat irtifakına göre taşınmaz parsel içeresinde B Blokta 159/10210 arsa paylı 1.normal kattaki 10 nolu bağımsız bölüm olan meskenin eklentisi olan C blokda 1,2,3 nolu garaj. Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Borçluya ait bu taşınmazın tapu kayıtlarındakat irtifakında belirtildiği gibi 1.Normal kattaki 10 nolu bağımsız bölüme girildiğinde buranın mesken olarak düzenlenmiş olduğu , kendi içinde 2 oda ve müştemilatlarının olduğugörülmüştür.Satışa konu edilen B.B.MeskenBatı-Kuzey cephelidir.Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış,duvarlar ince sıva üzeri subazlı macunlu boyalıdır, ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır,oda tabanı ise laminatparke ile kaplıdır,iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlı boyalıdır,dış doğramalar ise PVC den imaledilmiştir, mutfak,lv,wc banyo duvarları fayansla kaplıdır, bu meskenin inşaat alanı ise 70 m² olarak tespit edilmiştir.Satışa konu edilen taşınmaz kaloriferle ısıtılmaktadır,bina asansörlüdür,bu taşınmaz şehrin güney-batısında onkoloji hastanesineyakın bir böglede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle az yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşmasıgenellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür.Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür,adres olarak ise K.Kızılhisar Mahallesi 104083 nolu sokak no 1 Hisar Rezidanse B Blok kat 1 daire no:10 olarak tespit edilmiştir.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durumu: Taşınmazınimardaki durumu ise , Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesininimar müdürlüğünün ilgili imar paftasında bakılarakincelendiğinde, konu edilen parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup, imar planındaayrık nizam üç katlı konut yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti293.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü13/01/2022 günü 15:25 – 15:30 arası aşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep il Şahinbey ilçesi , Binavler Mahallesi,ada 136 , parsel 2 ‘de kayıtlıbulunan , cinsitapu kayıtlarında altı katlı kargir apartman olarak belirtilen , parselin tamamı 809 m² olan , kat irtifakına göre borçlunun parsel içerisinde 174/2427 arsa paylı zemin kattaki 1 nolu bağımsız bölüm olan mesken ,parsel üzerindeçokkatlıyapı olduğu, borçlunun bu yapı içerisinde kat irtifakında belirtildiği gibizemin kattaki 1 nolu mesken olanbağımsız bölüme girildiğindeburanın meskenolarak düzenlenmiş olduğu, kendi içinde üç oda,misafir salonu ve müştemilatlarının olduğu görülmüştür.Konu edilen B.B Mesken Batı-Güney -Kuzey cephelidir.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Mesken olarak düzenlenmişbu yapı betonarmeolarak yapılmış , duvarlar ince sıva üzeri yağlı macunluboyalıdır, ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır, oda tabanları ve misafir salonu tabanı ise laminat parke ile kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlı boyalıdır, dış doğramalar isePVC den imal edilmiştir, mutfak , lv wc. Banyo duvarlarıfayansla kaplıdır, bu meskenin inşaat alanı ise 160 m²dir.Kullanım alanı ise 145 m² olarak tespit edilmiştir.Konu edilen bu taşınmaz kaloriferle (kombi)ısıtılmaktadır, bina asansörlüdür , bu taşınmaz şehrin güney-batısında bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup , bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür.Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür, adres olarak ise Binevler Mahallesi 82022 nolu sokak no .51 Emre Sitesi C blok Zemin katta 1 nolu mesken olarak tespit edilmiştir.
İmar Durumu: Borçluya ait bu taşınmazın imardaki durumu ise , Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesinin imar müdürlüğününilgili imar paftasından bakılarak incelendiğinde, konu edilen parselin imar planına göre taşınmazın imarda olup, imar planındaayrık nizamüç katlıkonut yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti276.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü13/01/2022 günü 15:40 – 15:45 arası aşınmazın kıymet takdir süresi 2.açık artırma tarihi itibariyle 2 yıllıkzaman aşımınauğrayacağından Taşınmaza 1. Açık artırmada alıcı çıkmaması (satılmaması )halinde, satışın 2.artırmaya bırakılmadan düşürülmesinekarar verildi.
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2329 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900327/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-