T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/104120 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi. Güvenevler mahallesi, Ziyaretönü mevkii, 2535 ada ,14 parselde kayıtlı 674,00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz
İMAR DURUMU:İmar Taşınmaz dosyada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarih ve 33903 sayılı yazısına göre; imar planında Ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına” gelmektedir
ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın üzerinde hiçbir muhdesatın bulunmadığı ve boş parsel durumdadır. Taşınmaz konum olarak 29098 nolu sokağa cepheli bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz Naci Topçuoğlu Bulvarının 100m doğusunda. Gaziantep Çevre yolunun 700m doğusunda ve Osmanlı Parkının 520m batısında bulunmaktadır. Taşınmazın 550 m kuzeydoğusunda Cahit Nakıpoglu Camii, 450m kuzeydoğusunda Ömer Asım Aksoy Ortaokulu ve 700 m güneydoğusunda Hasan Celal Güzel İlkokulu bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge konut fonksiyonlu gelişmiş bir bölge olup eğitim kurumu, yeşil alaı ve sosyal donatılara yakın konumdadır. Bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Şenir merkezine 6 km mesafede bulunmaktadır.
Kıymeti1.078.400,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü03/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü29/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/104120 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.09/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/899642/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-674-m2-konut-imarli-arsa-icradan-satiliktir