T.C.
NİZİP
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, Nizip İlçe, 938 Ada, 594 Parsel, KIBRIS Mahalle/Köy, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu taşınmaz, meskun mahal içerisinde, çevresinde bitişik nizam 4-5 katlı ayrık nizam mesken yapılan bulunduğu, belediyenin altyapı hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür. Taşınmazın çevresinde okul, camii, park ve sosyal donatılar bulunmaktadır. Taşınmaz çevresinde yapılaşma tamamlanmış vaziyettedir. Nizip merkezde bulunan taşınmaz Taşkent sokak ile Arınç sokaklar arasında yer almaktadır. Hasan Çapan Anadolu lisesinin 60 metre güneyinde, otogarın 300 metre batısında olduğu, 250 metre güneyinde E-90 Şanlıurfa – Gaziantep yolu olduğu, Nizip adliye binasının 500 metre kuzey tarafında konumludur. Kıbrıs mahallesi Taşkent sokak Ötüken apartmanı No:3/5 Nizip/Gaziantep adresinde bulunan taşınmazın üzerinde dört katlı betonarme karkas mesken yapısı bulunmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde her katta iki daire olmak üzere mesken yapıları bulunduğu, 4 normal katın haricinde bodrum katının bulunduğa, 30 yaşlarında olan binadaki meskenin 102,00 m2 olduğu, iki oda, bir salon, mutfak, antre ve iki balkon hacminden oluştuğu oda duvarlarının sedef boyalı olduğu, tabanı mozaik şap olduğu, ıslak hacimlerin fayans kaplı olduğu, mutfak tezgahının mermer olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu görülmüştür. Isınma sistemi sobalı olan yapının elektrik, suyu mevcuttur.
Adresi: Kıbrıs Mahallesi, Taşkent Sokak, Ötüken Apartmanı No:3/5 Nizip/Gaziantep
Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 102 m2
Arsa Payı: 1/10
İmar Durumu: İmar kaydındaki gibidir
Kıymeti: 166.040,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 18/01/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü: 17/02/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: Nizip Adliyesi Adalet Satış Memurluğu-Yazı İşleri Müdürlüğü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/898142/emlak/konut/gaziantep-nizipte-2-1-daire-mahkemeden-satiliktir