T.C.
ARABAN
İCRA DAİRESİ

2020/10 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Araban İlçe, 457 Ada, 13 Parsel, YENİ ALTINTAŞ Mahalle/Köy, timurlenk Mevkii, zemin kat 9 nolu Bağımsız bölüm zemin katta dükkân niteliğinde olup 3024/23824 arsa paylıdır . Dükkan 165,74 m’2 net alana , brüt 176,85 m’2 alana sahiptir.457 ada 13 parsel arsa vasfında olup arsanın tamamı 238,24 m’2dir. Kat irtifak tapuları mevcuttur. Söz konusu taşınmaz belediye hududu olup,imar uygulaması imar parsellidir. Taşınmaz mücavir alan içerisinde olup değerleme itibariyle yol, su elektrik, çöp toplama, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın üzerinde zemin kat 4 normal katlı apartman olduğu, apartmanın üzerinde SermesAltunİnşaat yazılı olduğu, zemin katta Gaziantep-Adıyaman D 850 caddesinde cephe kısmında Sinan Oto Yıkama ve boş dükkan normal katlarda mesken yapıları bulunmakta olup tespit konusu taşınmaz Sinan Oto Yıkama olarak kullanılmaktadır.
Taşınmaz Yeni Altıntaş Mahallesinde, Gaziantep- Adıyaman D 850 caddesinde bulunmakta olduğu, kuzey tarafında tarlaların bulunduğu, yoğun yapılaşmanın taşınmazın güney tarafı olan yolun karşı tarafında olduğu Araban Adliyesinin 1,30 km batı tarafında olduğu, yakın çevresinde kamu kurumları, bitişik nizam 3-4 katlı yapılar bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın ulaşım sorunu bulunmayıp, belediye hizmetlerinden tam olarak faydalanmakta, sosyal donatımlara yakın olup meskûn mahal içerisinde bulunmaktadır.
Olumlu Unsurları: Belediye hizmetlerinden yararlanması, ulaşım sorunu bulunmaması, belediye hududu içerisinde bulunması, cadde üzerinde olası( Gaziantep Adıyaman D 850 yolu caddesi ) yakın çevresinin 3-4 katlı apartmanlardan oluşması değerini etkileyen olumlu unsurlardır.
Olumsuz Unsurları: İlçe merkezinin kısmen dışında bulunması,
Adresi: Şerif Peri MahallesiÇevre Yolu (Gaziantep- Adıyamanyolu) Caddesi , Altun Apartmanı: No: 7 Araban / Gaziantep
Yüzölçümü238,24 m2
Arsa Payı3024/23824
İmar DurumuVar
Kıymeti275.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü12/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü15/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: ARABANADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI TURGUT ÖZAL MAHALLESİ PANSİYONSOK. ARABAN/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/10 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/895433/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-arabanda-165-m2-dukkan-icradan-satiliktir