T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2017/10593 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güneykent mah., 215 cilt, 21300 sayfa no, 4228 ada, 253 parsel sırasında kayıtlı, 1701/20000 arsa paylı, “8 katlı Betonarme Apartman ve Arsası” nitelikli, 1.200,00m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan binanın tesis edilen kat irtifakına göre 3. kat, 14 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazdır.
Parsel üzerinde, çok katlı betonarme bir apartman bulunduğu tespit edilmiştir.
Taşınmaz Yeditepe Mahallesinde olup, 85071 sokak ile 85094 sokağın kesiştiği köşe başı parsel olup, her ikisine de cephelidir. Çevresi tamamen imar planına göre yapılaşmış olan bir bölgede bulunmaktadır. 72 nolu Caddenin yaklaşık 40 m doğusunda, Şahinbey belediyesi deniz semt pazarının yaklaşık 260 m güneydoğusunda, Yeditepe İlkokulunun yaklaşık 220 m kuzeyinde caddeye yakın olması nedeniyle dolmuş ve otobüs güzergâhlarına yakın olup, ulaşım kolaylığı vardır. Taşınmaz her türlü belediye hizmetleri ve sosyal hizmetlerden faydalanmaktadır. Yakın çevresinde park, cami, okul bulunmaktadır. Mesken yaklaşık 5-15 yıllık olup, bakımlı olması nedeniyle yıpranması %32 olarak düşülecektir.
Taşınmazın değeri: Mesken olarak planlanan bu yapı Betonarme karkas olarak yapılmış, 2 oda, salon- mutfak, banyo-tuvaletten oluşan dairenin duvarları ince sıva üzeri sedef boyalıdır. Dış kapı çelik kapıdır. Pencereler PVC den imal edilmiştir. Tabanı laminant parke granit kaplıdır. Meskenin inşaat brüt alanı 193,42 m2 net alanı 127.00 m2 dir. Meskenin elektrik, suyu olup, doğal gaz kombili ile ısıtılmaktadır. Taşınmazın imar durumu özellikleri ile birlikte inşaat yapımına elverişli olması, ana yola cepheli olmaması, imar parselli arsa olması, belediye altyapı ve sosyal hizmetlerden faydalanması, çevresinin yapılaşmış olması olumlu unsurlar, şehir merkezine kısmen uzak olması olumsuz unsurlarıdır. Taşınmazın yukarıda belirtilen tüm olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınmıştır.
Yapı değeri 2021 yılı yapı yaklaşık değerleri yayımlanmadığından, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2021 yılı Yapı Yaklaşık Maliyet hesaplama fiyatları 3 B grubu 1.800,00 TL/m2 dikkate alınmış olup, Buna göre meskenin bedeli:
Arsa bedeli: 1.200,00 m2 x 1701/20000 arsa payı x 3.000,00 TL/ m2 = 306.180,00 TL
Yapı bedeli: 193,42 m2 x 1.800,00 TL/m2 x 0,68 (%32 yıp)= 236.746,08 TL
TOPLAM : 542.926,08-TL’dir.
Adresi: Yeditepe Mahallesi, 85071 Sok Mavideniz Apt No:9 D: 10 Şahinbey / GAZİANTEP
İmar Durumu:Şahinbey İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd’nün ilgili imar paftasına bakıldığında taşınmazın, Ayrık Nizam Konut Yapı Adasına “E:2,00 h:serbest” gelmekte olduğu görülmektedir. İmar parselidir.
Kıymeti: 542.926,08 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü: 27/01/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü: 23/02/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10593 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.01/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/895192/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir