T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/81719 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Zeytinli Mah. Göçbeyi mevkii ada116 ada parsel 8’de kayıtlıdır. Yüzölçümü 23.345.31 m² olup, tapu kayıdın da cinsi tarla olarak belirtilmiştir. Tam hisse olarak kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz buğday anızı olup sürülü olduğu görüldü. Üzerinde çok yıllık bitki ve yapı yoktur. Taşınmaz 1.Sınıf tarım arazisidir.Taşınmaz toprak özelliği bakımından tınlı killi toprak yapısına sahip olup taşsız, susuz, %2-3 eğimi vardır. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişitr.Bu taşınmaz Yeniköy-Hacıköprü asfalt yolunun güneyindedir. Hacıköprü köyünün de kuzeyinde bulunmaktadır. Kilis-Gaziantep asfalt yolunun da1200 m doğusundadır.
İmar Durumu: paftasında yapılan incelemede satışa konu taşınmazın imar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti583.632,75 T
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/81719 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/889451/emlak/arsa/gaziantep-sahinbeyde-23-345-m2-tarla-icradan-satiliktir