T.C.
GAZİANTEP 
İCRA DAİRESİ

2016/1 İFLAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 103 Ada, 253 Parsel, İNCESU Mahalle/Köy, Partaklı Mevkii, 22/11/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre; Bu taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncesu Mahallesi, Partaklı Mevkii, Ada:103, Parsel:253’de kayıtlıdır. Yüzölçümü 14.957,69 m2 olup tapu kaydında cinsi fıstıklık olarak belirtilmiştir.
İMAR DURUMU: Paftasında yapılan incelemede söz konusu taşınmazın imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir.
TAŞINMAZIN GENEL DURUMU ve DEĞERİ: Taşınmazın üzerinde değişik yaşta ürün veren Antepfıstığı ağaçları olduğu görülmekle, taşınmaz toprak özelliği bakımından killi-kireçli toprak yapısına sahip olup yoğun taşlı, susuz ve %15-20 eğimi vardır. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir.Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede üzerindeki ağaçlarla birlikte m2 fiyatı 40 TL olarak tespit edilmiştir.
Arazi Değeri: 14.957,69 m2 x 40,00 TL/m2 = 598.307,60 TL’dir.
Adresiİncesu Mahallesinin 2,5 km güneydoğusunda GASKİ su yolunun batı bitişiğinde, altında DDY Hızlı Tren tüneli bulunmaktadır.
Yüzölçümü14.957,69 m2
Arsa PayıTam
İmar DurumuYok
Kıymeti598.307,60 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasındadır.
1. Satış Günü12/01/2022 günü 13:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü16/02/2022 günü 13:30 – 13:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 144 Ada, 7 Parsel, YIĞINLI Mahalle/Köy, Kerkezkayası Mevkii, 22/11/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre; Bu taşınmaz tapuda Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Yığınlı Mahallesi, Kerkezkayası Mevkii, Ada:144, Parsel:7’de kayıtlıdır. Yüzölçümü 22.530,61 m2 olup tapu kaydında cinsi tarla olarak belirtilmiştir.
İMAR DURUMU: Paftasında yapılan incelemede söz konusu taşınmazın imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir.
TAŞINMAZIN GENEL DURUMU ve DEĞERİ: Taşınmazın işlenmemiş olduğu, üzerinde ekili, dikili ve yapılı herhangi bir şeyin olmadığı görülmekle taşınmaz toprak özelliği bakımından killi-kireçli toprak yapısına sahip olup susuz, %20-25 eğimi vardır. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede m2 fiyatı 10 TL olarak tespit edilmiştir.
Arazi Değeri: 22.530,61 m2 x 10,00 TL/m2 = 225.306,10 TL’dir.
AdresiBoyno Mah. Yaklaşık 2 Km Kuzeyinde, Su Yolunda 270 M Doğusundadır. Taşınmnazın Yolu Yoktur. Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü22.530,61 m2
Arsa PayıTam
İmar DurumuYok
Kıymeti225.306,10 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasındadır.
1. Satış Günü12/01/2022 günü 13:40 – 13:45 arası
2. Satış Günü16/02/2022 günü 13:40 – 13:45 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu

3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 102 Ada, 396 Parsel, İNCESU Mahalle/Köy, Hançerderesi Mevkii, 22/11/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre; Bu taşınmaz tapuda Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, İncesu Mahallesi, Hançerderesi Mevkii, Ada:102, Parsel:396’da kayıtlıdır. Yüzölçümü 14.104,58 m2 olup tapu kaydında cinsi fıstıklık olarak belirtilmiştir.
İMAR DURUMU: Paftasında yapılan incelemede söz konusu taşınmazın imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir.
TAŞINMAZIN GENEL DURUMU ve DEĞERİ: Taşınmazın üzerinde 3 adet değişik yaşta fıstık ağacının ve sumak bitkilerinin olduğu görülmekle taşınmaz işlenmemiş, bor, taşsız ve susuzdur. Taşınmaz toprak özelliği bakımından killi-kireçli toprak yapısına sahip olup susuz, %2-5 eğimi vardır. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği net gelir ve mevkisinde bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede üzerindeki ağaçlarla birliktem2 fiyatı 15 TL olarak tespit edilmiştir.
Arazi Değeri: 14.104,58 m2 x 15,00 TL/m2 = 211.568,70 TL’dir.
Adresiİncesu Mah. Hançerderesi Mevkii, Ada:102, Parsel:396
Yüzölçümü14.104,58 m2
Arsa PayıTam
İmar DurumuYok
Kıymeti211.568,70 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasındadır.
1. Satış Günü12/01/2022 günü 13:50 – 13:55 arası
2. Satış Günü16/02/2022 günü 13:50 – 13:55 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.23/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/889431/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sehitkamilde-14-957-m2-fistiklik-icradan-satiliktir-coklu-satis-