T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/35697 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1454 Ada, 55 Parsel, SELAHATTİN EYYÜBİ Mahalle/Köy, ÇAKIRBUCAĞI Mevkii, 1.KAT,2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Selahattin Eyyübi (29 Ekim) mahallesi, ada 1454, parsel 55 de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen parselin tamamı 169,00 m2 olup, kat irtifakına göre 1/2 arsa paylı 1. Kat 2. Bağımsız Bölüm nolu Meskenin tamamı borçluya aittir.Taşınmaz,86092 sokağa cepheli parsel üzerinde 3 katlı betonarme apartman olduğu tespit edilmiştir, 63015 sokak ile 63017 sokağın kesiştiği köşe başı parsel Olup her İki sokağa cephelidir. Ömer Seyfettin İmam Hatip Ortaokulunun yaklaşık 80 m batısındadır. Her türlü belediye hizmetleri ve sosyal hizmetlerden faydalandığı görülmüştür. Yakın çevresinde park, spor salonu, Okul, Camii ve zemin katı ticari diğer katlan mesken Olan imar planına uygun yapılar bulunmaktadır. Caddeye yakın olması nedeniyle dolmuş ve otobüs duraklarına yakın olması nedeniyle ulaşım sorunu yoktur. 1. Kattaki mesken 3 oda, salon ve müştemilattan oluşan 150,00 m2 oturum 130,00 m2 kullanım alanlı Mesken olarak planlanan bu yapı Betonarme karkas olarak yapılmış, Duvarları ince sıva üzeri sedef boyası yapılmıştır, Oda ve Islak zemin tabanları seramik yapılmıştır. Pencereleri PVC doğramadır. Odaların kapılan ahşap doğrama olup boyalıdır. Meskenin elektrik, suyu bulunmakta ve asansörlü olmayıp, soba ile ısıtılmaktadır.AdresiSelahattin Eyyübi Mahallesi, 86092 Sokak No: 19 K.3 D.5Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü169,00 m2
Arsa Payı1/2
İmar DurumuŞehitkamil İlçe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 13.07.2020 tarih ve*E.21372 sayılı yazılarında taşınmazın, İmar planına göre “avlulu İki katlı konut yapıgelmekte olduğu belirtilmiştir
Kıymeti238.950,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerTapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü08/02/2022 günü 10:25 – 10:30 arası
2. Satış Günü08/03/2022 günü 10:25 – 10:30 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/35697 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.22/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/889118/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir