T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/139039 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, 417 Ada, 9 Parsel, KÖRKÜN Mahalle/Köy,251/22340arsa payı , zemin kat 1 nolu bağımsız bölümsatışa konu taşınmaz villa;zemin+1normal katlı olup, tüm cepheleriaçık 1 bağımsız bölüm numaralı villadır.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz yaklaşık 118 brüt kullanım alanına sahip olup 3 oda , 1 salon , açık mutfak , hol ve1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Ana gayrimenkul22340.66 m² yüz ölçümüne sahip 417 ada 9 parsel numaralı olup ,88 adet Dubleks meskenden oluşmaktadır.Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu yapı, 4/B yapı sınıfında ,betonarme karkas yapı tarzında zemin+1 normal katlı olarak inşa edilmiştir.Bina girişi projesinde ve mahalinde zemin kat kuzeydoğu cepheden planmaşı ve uygulanmaştır.
Adresi: Şahinbey Mahallesi Arif Nihat Asya Sokak No:14 Daire:1 Oğuzeli/GaziantepOğuzeli / GAZİANTEP
İmar Durumu: Oğuzeli Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine,taşınmazların bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Oğuzeli uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Hmax:6.5 m , önbahçe mesafesi;8 m , yan bahçe mesafeleri toplamı:12 m , arka bahçe mesafesi h/2 m , Taks:0.2 Kaks:0.4yapılaşma koşulları ile konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti508.837,42 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 13:35 – 13:40 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 13:35 – 13:40 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Oğuzeliilçesi ,Kurtuluş Mahallesi,103/2378 arsa payı , 1.normal kat5 nolu bağımsız bölüm , Anagayrimenkul 952.17 m² yüz ölçümüne sahip 1225 ada 4 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde tek blok olarak inşa edilmiştir.Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu yapı, bodrum +zemin+5 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat batı cephedenplanlamış ve uygulanmıştır.Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır.Tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Ana taşınmaz bodrum katında sığınak, pano odası, jeneratör odası, su deposu,ısı merkezi ile müşterek otapark;zemin katında 3 adet mesken ile bina girişi;1.normalkat dahil normal katların her birinde 4’er adet mesken yer almakta olup,binada toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Gayrimenkulun iç mekan özellikleri;satışa konu taşınmaz yapının 1.normal katında, bina girişinin sağ arkatarafında, kuzey ve doğu cepheli 5 bağımsız bölüm numaralı meskendir.Taşınmaz yaklaşık 103 m² brüt, 81 m² net kullanım alanına sahip olup 2 oda , salon, mutfak,1banyo,antre,hol,wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Adresi: Fatih Mahallesi Süleyman Şah Sokak No:22/5 Oğuzeli/Gazinantep Oğuzeli / GAZİANTEP İmar Durumu:Oğuzeli Belediyesi imar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu veimar durum bilgisine göre, taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Oğuzeli uygulama imar planına göreAyrık nizam , Hmax:15,5 m , ön bahçe mesafesi:5 m , yan bahçe mesafeleri toplamı:5m , arka bahçe mesafesi h/2 , Taks:0.40 , kaks:1.80 yapılaşma koşulları ilekonut alanında kalmaktadır.
Kıymeti192.626,81 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 13:50 – 13:55 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 13:50 – 13:55 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi 1225 ada , 4 parsel , 2.normal kat , 8 nolu bağımsız bölüm ,mesken tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi , Kurtuluş mahallesi süleymanşah sokak üzerinde konumlu 22 kapı numaralı yapının 2.normal katında konumlu 8 bağımsız bölüm ve8 kapı numaralı meskendir.Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut+ticaret alanları yer almaktadır.Ana gayrimenkulun tanımı;952.17 m² yüz ölçümüne sahip 1225 ada, 4 parsel üzerinde 3/ B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde tek blok olarak inşa edilmiştir.Satışa konu taşınmazınkonumlu olduğu yapı , bodrum+zemin+5 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat batı cepheden planlamış veuygulanmıştır.Ana taşınamazındış cehpesi sıva üzeri boyalıdır.Ana taşınmaz bodrum katında sığınak , pano odası, jeneratör odası, su deposu, ısı merkezi ile müşterek otopark;zemin katında 3 adet mesken ile bina girişi;1.normalkat dahil normal katların her birinde 4’er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Satışa konu taşınmaz yapının 2.normal katında , bina girişinin sol arka tarafında, kuzey ve batı cepheli 8 bağımsız bölüm numaralımeskendir.Taşınmaz yaklaşık 100m² brüt , 80 m² net kullanım alanına sahipolup 2 oda , salon, mutfak ,1 banyo ,antre, hol ,wc ve1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Adresi: Fatih Mahallesi Süleyman Şah Sokak No:22/8 Oğuzlei/GazintepOğuzeli / GAZİANTEP
İmar Durumu: Oğuzeli Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncelimar durumu ve imar durum bilgisine göre , taşınmazınbulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Oğuzeli uygulamaimar planına göre Ayrık nizam , Hmax:15.5 m , önbahçe mesafesi:5 m , yan bahçe mesafeleri toplamı:5 m, arka bahçe mesafesi h/2 m , Taks:0.40 Kaks:1.80 yapılaşma koşullarıile konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti186.856,15 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 14:05 – 14:10 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 14:05 – 14:10 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep ili Oğuzeliilçesi Kurtuluş mahallesi 1225 ada4 parsel111/2378arsa payı , mesken 2.normal kat , 10 nolu bağımsız bölüm ,satışa konu taşınmaz Kurtuluş MahallesiSüleyman Şah Sokak üzerinde konumlu 22 kapı numaralı yapının 2.normal katında konumlu 10 bağımsız bölüm ve 10 kapı numaralımeskendir.Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ilebenzer özelliklere sahip konut+ticaret alanları yer almaktadır.Ana gayrimenkulun tanımı;Anagayrimenkul 952.17 m² yüz ölçümüne sahip 1225 ada , 4 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemdetek blok olarak inşa edilmiştir.Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu yapı, bodrum+zemin+5 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat batı cepheden planlanmış ve uygulanmıştır.Ana taşınmazındış cephesi sıva üzeri boyalıdır.Ana taşınmaz bodrum katında sığınak, pano odası, jeneratör odası, su deposu, ısı merkezi ile müşterek otopark;zemin katında3 adet mesken ile bina girişi;1.normalkat dahil normal katların her birinde 4’er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Gayrimenkulun iç mekan özellikleri;Satışa konu taşınmaz yapının 2.normal katında bina girişinin sağ ön tarafında, güney ve doğu cepheli 10 bağımsız bölüm numaralı meskendir.Taşınmaz yaklaşık 111 m² brüt, 88 m² net kullanım alanına sahip olup 2 oda, salon, mutfak , 1 banyo , antre,hol,wc ve1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Tam hisse itibari ile borçlu adına kayıtlıdır.
Adresi: Fatih Mahallesi Süleyman Şah Sokak No:22/10 Oğuzeli /GaziantepOğuzeli / GAZİANTEP İmar Durumu: Oğuzeli Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre , taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Oğuzeli uygulama imar planına göre Ayrık nizam , Hmax:15,5 m , ön bahçe mesafesi:5 m, yan bahçe mesafeleri toplamı:5m , arka bahçe mesafesi h/2 m, Taks:0.40 kaks:1.80 yapılaşma koşulları ile konut alanındakalmaktadır.
Kıymeti207.588,11 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASIMEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/139039 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887759/emlak/konut/gaziantep-oguzelinde-118-m2-villa-icradan-satiliktir-coklu-satis-