T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/132014 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi, 3833 ada4 parsel B Blok 9. Kat 18 nolu bağımsız bölümde kayıtlı 6750/423171 arsa paylı taşınmaz mesken niteliğindedir.Taşınmazın bulunduğu ana taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında A ve B Blok 13 er Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli taşınmazın tamamı 4.231,71 m2 olup, satışa konu taşınmazın kat irtifakına göre 6750/423171 arsa payı bulunmaktadır. Şehitkamil İlçe Belediyesinin, İmar Müdürlüğünün ilgili İmar Paftası incelendiğinde, konu parselin imar planında konut yapı adasına gelmekte olduğu görülmüştür. Parsel imar parselidir. Parsel Abdulkadir Aksu Bulvarının batısında olup cephelidir. Anneler Parkının yaklaşık 300 m kuzeyinde, Kürşat Tüzmen Caddesinin yaklaşık 200 m kuzeyinde bulunmaktadır.Yapının betonarme karkas olarak imal edilmiştir. 9. Katta bulunan meskenin yapı alanı 284,00 m2, net 200,00 m2 olup, 4 oda, salon mutfak, banyo, tuvaletten oluşmaktadır. Islak yerler seramik, salon ve odalar laminant parkedir. Duvarlar ince sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerinden faydalanmakta olduğu görülmüştür. Dolmuş, otobüs yakın olup ulaşım
sorunu yoktur. Yakın çevresinde Cami, Okul, Park ve imar planına göre yapılaşmış yapılar bulunmaktadır. Elektrik ve suyu mevcut olup doğal gaz kombilidir. Yapı 5-9 yıllık olup, bu durumu göz önüne alındığında yapımn yıpranması % 6 olarak düşürülmüştür.
Arsa bedeli: 4.231,71 m2 x 6750/423171 arsa payı x 5.500,00 TL/ m2 = 371.250,00 TL
Yapı bedeli: 284,00 m2 x 1.270,00 TL/ m2 x 0,94 (%6 yıp) = 339.039,20 TL
TOPLAM = 710.289,20 TL dir.
Adresi: Batıkent Mah, Sebzeci Plaza Ap. B: B Kç 9 D: 18Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu: Var ,Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti: 710.289,20 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü: 11/01/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü: 07/02/2022 günü 14:30 – 14:35 arası (2. Satışa kalması halinde kıymet takdiri geçerliliğini yitireceğinden İİK 128 maddesi gereğince satışdüşürülecektir.)
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/132014 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/888677/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-4-1-daire-icradan-satiliktir