T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2017/106609 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Kahveli Pınar Mahallesi ,2557 ada 10 parsel 150,85 m² yüzölçümlü Arsa’nitelikli ana taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Satına konu taşınmaz Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Kahveli Pınar Mahallesi 71099 Nolu sokak no:26 adresinde yer almaktadır. Taşınmaz; Şehit Uzman Çavuş Sadık Yeniekinci Parkı önünden 71099nolu sokağa girilip bu sokak üzerinde 50 m ilerlendiğinde yolun sol tarafında yer almaktadır. Satışa konu gayrimenkul ;150,85 m² yüz ölçümlü 2557 ada 10 parsel üzerinde bitişik nizamda, 2/C yapı grubunda ve yığma sistemde1 zemin +3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Satışa konu taşınmaz yaklaşık 600,00 m² alanlı olarak inşa edilmiştir. Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede parsel üzerinde yer alan yapıya ait herhangi bir imar arşivine rastlanmamıştır. Taşınmazın alan bazında ,dönüşümü projeleri, riskli yapı ve riskli alanlar içinde kalmadığı şifahi olarak öğrenilmiş olup , dosyasında değerleme günü itibariyle herhangi bir olumsuz evraka (yapı tatil tutanağı, yıkım kararı, para cezasına dair encümen kararı vb.) rastlanmamıştır. Taşınmazın parsel bazında konumu imar paftasından ve CBS sisteminden kontrol edilmiştir.
AdresiKıbrıs Mahallesi 71099 Nolu Sokak No:26/1 Merkez Şahinbey /Gaziantep Şahinbey / GAZİANTEP
İmar Durumu: Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre , taşınmazların bulunduğu parsel1/1000 ölçekli Şahinbey uygulama imar planına göre Bitişik nizam , Hmax:2 kat yapılaşma koşulları ile Konut alanında kalmakta olup bulunduğu bölge Riskli alan edilmiştir.
Kıymeti499.195,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü27/01/2022 günü 09:45 – 09:50 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 09:45 – 09:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/106609 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887868/emlak/arsa/gaziantep-sahinbeyde-150-m2-konut-imarli-arsa-icradan-satiliktir