T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/1196 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 0 Ada, 37 Parsel, ALMALI Mah., ÇAKMAK Mevkii, BAĞ TARLA VE FISTIKLIK niteliğindeki taşınmaz hisseli olup borçluya ait olan 1/2 hissesi satılacaktır.Bilirkişiler tarafından yerinde yapılan incelemelerde taşınmazın cinsi tapu kaydında bağ tarla ve fıstıklık olup keşif gününde taşınmaz üzerinde zeytin, fıstık, badem ve ceviz ağaçlarının bulunduğu, ağaçların verim çağında olduğu tespit edilmiştir.Sürümü budamı,bakımları yapılmıştır. Topoğrafya olarak eğiminin %3-5 civarında olduğu tespit edilmiştir. Makinalı tarıma elverişli olup, susuz tarla olduğu görülmüştür.Taşınmazın kuzey tarafında yarısı parsel içerisinde yarısı da bitişik parselde bulunan briket ile örülü 72,00m2 alanında üstü açık sıvasız şekilde 3-5 yıl önce yapıldığı tahmin edilen yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Yapının değerleme konusu taşınmaz içerisinde 35 m2 sinin kaldığı belirlenmiştir. Taşınmaz Almalı Köyünün kuzeyinde, Şahinbey anıtı ve Kilis yolunun güneyinde Kilis yoluna 900,00m. Şahinbey anıtına 1000m. Bostancık Köyüne 2 km. şehir merkezine ise yaklaşık 25 km mesafededir.Taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Makinalı tarıma elverişli olması, ürünü pazarlama kolaylığı, ulaşımının sorunsuz olması, toprafya olarak düz olmasıdeğerini olumlu yönde artıran unsurlardır. Şehir merkezine uzak olması ise değerini olumsuz yönde belirleyen unsur olarak değerlendirilebilir.
Adresi: Almalı Mahallesi,34 ParselŞahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 14.700 m2
Hisse Payı: 1/2
İmar Durumu: ŞahinbeyBelediyesi İmar Müdürlüğünden yapılan araştırmada taşınmazın 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alandakaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti: 414.250,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 12/01/2022 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü: 08/02/2022 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/G.ANTEP
Satış şartları :
1-
 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1196 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.15/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/885562/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sahinbeyde-14-700-m2-fistiklik-hissesi-icradan-satiliktir-1-2-hissesi-