T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/84224 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli Şehitkamil İlçesi Umut Mahallesi 4821 ada 2 parsel A2 Blok 8. Kat 36 nolu bağımsız bölüm olarak tapuda kayıtlı taşınmaz 113/59846arsa paylı mesken niteliğindedir. Taşınmaz; Gaziantep ilinin kuzeydoğusunda yer alan, şehir merkezine yaklaşık 4,0 km mesafede bulunan Şehitkâmil İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, 65046 Nolu Sokak üzerinde yer almaktadır. Bölgede ulaşım sorunu bulunmamakla birlikte altyapısında eksiklikler mevcuttur. Bina; genel itibariyle düzenli yapılaşmaların mevcut olduğu, gelişmeye devam etmekte olan bölge sınırları içerisinde yer almaktadır.Şehitkâmil Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmaya göre bölgede yürürlükte olan imar planına göre parsel ‘Konut Alanı’ içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları: Blok Nizam-12 Kat, TAKS: -, KAKS: 0.40, HMAX: 12 Kattır. Yapı Ruhsat Ona / Tarihi: 02.06.2006 Tarih ve 2006-327 sayılı Yapı Kullanma İzm Belgesi Onay Tarihi: 03.10.2007 Tarih ve 925 sayılıdır. 29.207,93 m2 yüzölçümüne sahip 4821 ada 2 parsel üzerine, ayrık nizamda, 3/B yapı sınıfında, betonaıme karkas sistemde inşa edilmiş olan site A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 ve A11 olmak üzere toplam 11 adet bloktan oluşmaktadır. Rapor konusu meskenin bulunduğu A2 Blok; bodrum + zemin+ 11 normal kat olmak üzere toplam 13 kattan oluşmaktadır. Binada 48 adet bağımsız bölüm (mesken) bulunmaktadır. Satış konusu taşınmaz, bina girişinden binaya bakıldığında ön ve sağ yan cephede yer alan, binanın 8. normal katında konumlanan 36 bağımsız bölüm ve 36 kapı numaralı meskendir. Mesken kuzeybatı ve güneybatı olmak üzere iki cephelidir. Mesken, mahallinde yapılan tespit ve ölçümlere göre ~101,00 m2 kullanım alanına sahip olup, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 kiler, 1 banyo, 1 WC-lavabo ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik, giriş ve koridor zeminleri seramik kaplama duvarları saten boyalıdır. Salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplama, duvarları saten boyadır. Mutfakta ahşap dolaplar ve granit tezgâh mevcut olup, mutfak zemini granit seramik kaplama, duvarı saten boyadır. Banyoda, ayaklı lavabo ve klozet bulunmakta, zemini ve duvarı seramik kaplamadır. WC-lavabo bölümünün ise zemini ve duvarı seramik kaplamadır. Meskenin iç kapıları ahşap, pencereleri çift camlı PVC doğramadır. Meskenin tüm tavanlarında kartonpiyer süslemeler mevcuttur.Mesken bakımlıdır.
Taşınmazın kaydında ipotek şerhi olduğu ve ipotek alacaklısı150.000,00 TL altında satışa muvafakat etmediğini bildirmiş olduğundan, taşınmazın muhammen bedelinin %50 sinden az olmamak üzere, altında satışına muvafakat edilmeyen 150.000,00 TL’nin üzerine Tahsil Harcı, Cezaevi Harcı, Tellaliye Harcı, Satış Masrafı, Tapu Satım Harcı ve Emlak Vergi Borcu eklenerek satılacaktır.
AdresiSeyrantepe Mahallesi 65046 Nolu Sokak Seyrantepe Toki Konutları A2 Blok No:2/A 8.Kat Daire No:36 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti350.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü12/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü08/02/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/84224 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877811/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir