T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2020/30887 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Sergili Mah. Cırlacik Mevkii, 118 Ada, 8 Parsel, Bağ ve Fıstıklık vasıflı taşınmaz. Satış Konu Taşınmaz Hisseli Olup; Taşınmazda Borçlunun 6926/8278 Lik Hissesi Satılacaktır.Özellikleri: Değerlemeye konu taşınmaz Gaziantep İl merkezinin yaklaşık 34 km güneydoğusundayer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge genel itibari ile tarım arazilerinin bulunduğu bir bölgedir. Ana Gayrimenkulün Tanımı: Değerleme konusu gayrimenkul;8.321,61m2 yüz ölçümlü 118 ada 8 parsel Oğuzeli uygulama imar planı dışında, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı dahilinde tarım alanında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde yetişkin fıstık ve zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz Borçlunun Hisse Değeri = 40 TL/m2 x 8.321,61 x (6926/8278) = 278.499,49 TL

AdresiSergili Mah. Cırlavik Yolu Mevkii, 118 Ada, 8 Parsel,Oğuzeli/Gaziantep
Yüzölçümü8.321,61 m2 (Taşınmazda Borçlunun 6926/8278 Lik Hissesi Satılacaktır.)
İmar Durumu:1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, 1/25.000 ölçekli Nazım imar planı dahilinde tarım alanında yer almaktadır.
Kıymeti278.499,49 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında Mevcut
1. Satış Günü12/01/2022 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü08/02/2022 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salıonu, Şehitkamil/Gaziantep

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/30887 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.05/11/2021 ***İş bu ilan tebliğat yapılamayan tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK. M 126)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878904/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-oguzelinde-fistiklik-vasifli-tasinmazin-6926-8278-lik-hissesi-icradan-satiliktir