T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/705 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Köksalan Mah. Köyönü Mevkii, 106 Ada, 88 Parsel,Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak ekili tarım arazileri ve meyve bahçeleri mevcuttur. Mahalle merkezi dışında, yerleşik yaşam ve yapılaşma mevcut değildir. Bölgede genel olarak köylüler geçimini tarımsal üretimden sağlamaktadır. Parsel, Köksalan Mahallesi’nin ana arteri konumundaki asfalt yol üzerinde konumlu olup, ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. 2.000 m2 yüz ölçümüne sahip 106 ada 88 parselin tapuya cins tashihi “Avlulu Kagir Ev” olarak yapılmıştır. Parsel üzerinde, ruhsatsız olarak 3/A yapı sınıfırda, betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olan ve zemin + 1 kattan oluşan ev mevcuttur. Evin zemin katı 160 m 2 ve 1. katı 170 m 2 olmak üzere toplam 330 m2 net kullanım alanına sahiptir. Evin dış cephesi normal dış cephe boyasıdır. Evin zemin katında depolar, 1. katında ise 3 oda, 1 salon, mutak, banyo, WC-Iavabo ve 1 balkondan oluşan bir adet mesken bulunmaktadır. AHIR: ParseI kuzeyine konumlanmış olan besi ahırı, 1/B yapı sınıfında inşa edilmiş ve 400 rn2 alanlıdır. Ahırın çatısı tek kat galvanizli sac olup, yan duvarları bulunmamaktadır. Parsel üzerinde az sayıda meyve ağacı bulunmaktadır. Toprak özelliği bakımından tınlı-killi toprak yapısına sahip olup, taşsız ve susuzdur. Tarımaz üzerinde bölge şartları ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir. Parsel düz bir topografık zemine sahiptir. Parselin yakınında elektrik mevcut, genel olarak kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin batısından geçen kadastro yoluna olan cephe genişliği -42 metredir. Parselin çevresi 2,0 m yüksekliğinde betonarme bahçe duvarı bulunmaktadır. Parsel amorf yapıda olup, düzgün bir geometrik forma sahip değildir.AdresiKöksalan Mah. 124002 Sok. No:30 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü2.000,00 m2
İmar DurumuTarım Alanı
Kıymeti730.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında Mevcut
1. Satış Günü28/12/2021 günü 10:25 – 10:30 arası
2. Satış Günü24/01/2022 günü 10:25 – 10:30 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/Gaziantep

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Köksalan Mah. Ördekli Mevkii, 103 Ada, 59 Parsel,
Özellikleri: Keşif günü taşınmazın Buğday ekili olduğu görülmüş olup, Taşınmaz toprak özelliği bakımından tınlı-killi toprak yapısında olup susuz ve taşsızdır. Taşınmaz 1. Sınıf kuru tarla arazisidir. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir. Bu taşınmaz Köksalan Mah. 500m kuzeyinde olup, doğudan arazi yoluna cephelidir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği Net gelir imar durumu, konumu, kıymetine etki eden objektif unsurlar ve mevkisınde bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Keşif tarihi itibari ile m2 fiyatı 20,00TL olarak tespit edilmiştir.
AdresiKöksalan Mah. Ördekli Mevkii, 103 Ada, 59 Parsel Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü6.250,00 m2
İmar Durumuİmar Planı Dışında Kalmaktadır.
Kıymeti125.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında Mevcut
1. Satış Günü28/12/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü24/01/2022 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/Gaziantep

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Köksalan Mah. Ördekli Mevkii, 103 Ada, 58 Parsel,Özellikleri: Keşif günü dava konusu taşınmazın Buğday ekili olup. Taşınmaz toprak özelliği bakımından tınlı-killi toprak yapısında olup susuz ve taşsızdır. Taşınmaz 1. Sınıf kuru tarla arazisidir. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir. Bu taşınmaz Köksalan Mah. 500m kuzeyinde olup, batıdan ve güneyden arazi yoluna cephelidir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği Net gelir imar durumu, konumu, kıymetine etki eden objektif unsurlar ve mevkisinde bulunan arazilerin serbest piyasadaki alım satım değerleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Keşif tarihi itibari ile m2 fiyatı 20,00TL olarak tespit edimiştir.AdresiKöksalan Mah. Ördekli Mevkii, 103 Ada, 58 Parsel Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü6.000 m2
İmar Durumuİmar Planı Dışında Kalmaktadır.
Kıymeti120.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında Mevcut
1. Satış Günü28/12/2021 günü 10:55 – 11:00 arası
2. Satış Günü24/01/2022 günü 10:55 – 11:00 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/Gaziantep

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/705 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.18/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/868137/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-330-m2-avlulu-kargir-ev-icradan-satiliktir-coklu-satis-