ŞEHİTKÂMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANBelediye Meclisimiz 5393 sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince, 2021 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısını 01.11.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 16.00’da olağan toplantısını yapacaktır.
Bu toplantıda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Meclis Salonuna teşriflerinizi rica ederim.

GÜNDEM 1- Öğümsöğüt Mahallesi ilave revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkında.
2- Eyüp Sultan Mahallesi N38c-18b-3b, Göllüce Mahallesi N38c-19d-1b paftalarında yol düzenlemesi uygulama imar planı değişikliği hakkında.
3- İlçemiz sınırları içerisinde Park ve Mesire Alanlarının Kullanma Yönergesi hakkında.
4- Güvenevler Mahallesi N38c-17b-1b, 2a, Şehirgösteren Mahallesi N38c-12d-3c,3d, Pancarlı Mahallesi N38c-17c-2c,2d paftalarında sosyal tesis alanı uygulama imar planı değişikliği hakkında.
5- Fıstıklık Mahallesi pafta N38c-13c-4a,4b ada 914 parsel 1’de kayıtlı taşınmazda uygulama imar planı değişikliği hakkında.
6- Mülkiyeti belediyemize ait 29 adet taşınmazların 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesi ve 2886 Sayılı Yasa hükümleri gereğince ihale ile satış yetkisi verilmesi hakkında.
7- İmar planında trafo alanına gelen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsisi hakkında.
8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Beylerbeyi (Çamlıtepe) Mahallesinde bulunan bağımsız bölümden oluşan 3 adet dükkanın 5393 sayılı yasanın 18/e ve 2886 sayılı kanun gereğince ihale yoluyla kiraya verilmesi hakkında.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/873950/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/belediye-meclis-toplantisina-davet