T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/153 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : İİK. 127 Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Aktoprak mah., Köşkerdağı mevkii, 30 cilt, 2899 sayfa no, 194 ada, 73 parsel sırasında kayıtlı 2.800,00m2 yüzölçümlü Fıstıklık nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde, güneyinde bulunan Aktoprak Mahallesine 3,7 km, güneyinde bulunan Adana- Şanlıurfa Otoyoluna 1,5 km, Gaziantep Başpınar OSB ye 1,5 km mesafededir. (Mesafeler kuş uçuşu) Taşınmaz tapu kayıtlarında Fıstıklık vasfında olmasına rağmen, hali hazırda üzerinde tarım yapılmadığı, bakımsız 4 Adet antepfıstığının olduğu, yabancı otlarla kaplı olduğu ve sürülmediği tespit edilmiştir. Arazinin eğimi % 1-2 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, çok taşlı yapıda, kırmızı kahverengi topraklardan, susuz, toprak işlemesinin yapılmadığı görülmüştür. Taşınmazın imar planı ve mücavir alan dışında, Ancak imara girebilecek yerlerdendir. Yukarıda izah edilen özelliklerini göz önüne alındığında Piyasa Değeri Metodu uygulanmıştır. Aktoprak Mahallesi ve komşu yerleşim yerlerindeki emsal taşınmazların alım satımları, taşınmazın konumu, özelliklerini ve talep edilen tarihteki piyasa koşullan dikkate alındığında taşınmazın dekar fiyatının 80.000,00 TL edeceği, Buna göre; taşınmazın değeri, 224.000,00-TL’dir.Kıymeti224.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü10/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Pancarlı Mah., Köyiçi mevkii, 3 cilt, 283 sayfa no, 290 parsel sırasında kayıtlı 271,00-m2 yüzölçümlü Kerpiç ev ve avlusu nitelikli taşınmazdır.İmar durumu : Taşınmazların bulunduğu parsel 1/25.000 ölçekli Gaziantep Nazım imar planına göre köy yerleşik alanında alanında kalmaktadır.
Taşınmaz; Pancarlı (köyü) mahallesi merkezinde konumludur.Taşınmaz; 271,00 m2 yüz ölçümlü 0 ada 290 parsel üzerinde bitişik nizamda, 3/A yapı grubunda ve betonarme karkas sistemde 1 zemin + 1 Normal katlı ve 1 zemin katlı olarak inşa edilmiş 2 adet toplam 350,00 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. İlgili taşınmazın değerlemesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarih ve 31064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin 1. Maddesi esas alınmıştır. Buna göre; 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici karı (%10) dâhil belirlenerek ilgili tablodan sınıfı belirlenerek tespit edilmiştir.
Yapı Maliyet Bedeli: Parsel üzerinde bulunan taşınmazın alanı ile nevi aşağıdaki gibidir;
3/A yapı sınıfında betonarme karkas sistemde brüt 350,00 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. 3/A sınıfı yapıların m2 birim imalat maliyeti 1.100 TL’dir. Yapı yaklaşık 20 yıllık olup, yıpranma payı % 20 olarak alınacaktır.
Arsa Bedeli: Taşınmazın güncel değer tespitinde arsa bedel tespiti için emsal satışlar dikkate alınmış olup imar çevresinin konu taşınmazlar ile benzer yapılaşma koşullarına sahip arsaların birim alan satış ortalaması 100 TL/m2’dir. Buna göre;
Yapı Maliyet Bedeli (350 m2) x 1.100 TL/m2 x 0,80 = 308.000,00 TL
Arsa Değeri = 1.500 TL/m2 x 62,27 m2 = 27.100,00 TL,
TOPLAM DEĞERİ = 335.100,00 TL
AdresiPancarlı Mahallesi 184002 Nolu Sokak No:6 Şahinbey / GAZİANTEP
Kıymeti335.100,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. – Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – 14/10/2015 – 39077 tarih ve yevmiyeli şerh.
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü10/01/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Pancarlı mah.,Bağlar mevkii, 3 cilt, 205 sayfa no, 212 parsel sırasında kayıtlı, 30.300,00-m2 yüzölçümlü Fıstıklık nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/3 hissesi satılacaktır. Taşınmaz; Pancarlı Mahallesi sınırları içerisinde, kuzeyinde bulunan Pancarlı Mahallesine 700 m, batısında bulunan Gaziantep- Kilis Karayoluna 3,3 km, Gaziantep İl Merkezine 26 km mesafededir. (Mesafeler kuş uçuşu).Taşınmazın hali hazırda üzerinde 30-40 yaşlarında Antepfıstığı ve 8-10 yaşlarında Zeytin ağaçlarının olduğu ve bakımlı ve düzenli dikili olduğu, sürüldüğü tespit edilmiştir. Arazinin Eğimi % 6-7 civarında, ulaşımı normal, killi-tınlı toprak yapısına sahip, taşlı yapıda, kırmızı kahverengi topraklardan, susuz, toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın imar planı ve mücavir alan dışındadır. Tapu kayıtlarında taşınmaz 1/3 hissesine denk gelen 10.100,00 m2 yüzölçümlü alandır. İzah edilen özelliklerini göz önüne alındığında Piyasa Değeri Metodu kullanılacaktır. Pancarlı Mahallesi ve komşu yerleşim yerlerindeki emsal taşınmazların alım satımları, taşınmazınkonumu, özelliklerini ve talep edilen tarihteki piyasa koşullan dikkate alındığında taşınmazın dekar fiyatının 30.000,00 TL edeceği, Buna göre;
Taşınmazın tamamı 909.000,00-TL olup, borçlu hissesine düşen ve satışa konu 1 / 3 hisse miktarı 303.000,00-TL’dir.
Kıymeti303.000,00 TL (Borçluya ait 1/3 hisse bedeli.)
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. – Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – 14/10/2015 – 39077 tarih ve yevmiyeli şerh.
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü10/01/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

4 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Pancarlı mah., Bağlar mevkii, 3 cilt, 228 sayfa no, 235 parsel sırasında kayıtlı, 23.900,00-m2 yüzölçümlü Fıstıklık nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/4 hissesi satılacaktır. Taşınmaz Pancarlı Mahallesi sınırları içerisinde, kuzeyinde bulunan Pancarlı Mahallesine 700 m, batısında bulunan Gaziantep- Kilis Karayoluna 3,1 km, Gaziantep İl Merkezine 26 km mesafededir. (Mesafeler kuş uçuşu) Taşınmaz üzerinde hali hazırda taşınmazın üzerinde 60-70 yaşlarında ve gençleştirme yapılmış Antepfıstığı ağaçları olduğu, düzenli dikildiği, sürüldüğü tespit edilmiştir. Arazinin Eğimi % 10-12 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, taşlı yapıda, kırmızı kahverengi topraklardan, susuz, toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz imar planı ve mücavir alan dışındabulunmaktadır. Tapu kayıtlarında taşınmaz 1/4 hissesine denk gelen 5.975,00 m2 yüzölçümlü alandır. Pancarlı Mahallesi ve komşu yerleşim yelerindeki emsal taşınmazların alım satımları, taşınmazın konumu, özelliklerini ve talep edilen tarihteki piyasa koşullan dikkate alındığında taşınmazın dekar fiyatının 30.000,00 TL edeceği, Buna göre; Taşınmazın tamamı 717.000,00-TL olup, Borçlu hissesine düşen ve satışa konu 1 / 4 hisse miktarı 179.250,00-TL’dir.
Kıymeti179.250,00 TL (Borçluya ait 1/4 hisse bedeli.)
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. – Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – 14/10/2015 – 39077 tarih ve yevmiyeli şerh.1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü10/01/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/153 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.29/09/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/858253/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sehitkamilde-2-800-m2-fistiklik-icradan-satiliktir-coklu-satis-