T.C.
NİZİP
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 155 Ada, 4 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Taşınmaz Nizip ilçe merkezine kuş uçumu 22 km mesafede olan Salkım mahallesi yerleşim alam içerisinde bulunmakta olup, ilçeye ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Keşif tarihinde yapılan incelemede dava konusu parsel içerisinden salkım mahallesine ulaşımı sağlayan asfalt yolun geçmekte olduğu, parselin asfalt yolun doğu ve batısında kalan kısımlarının zemininin ise kısmen toprak, kısmen de kilit taşı döşeli olduğu görülmüştür.AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü1.172 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibidir
Kıymeti46.880,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 09:30 – 09:40 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 09:30 – 09:40 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 141 Ada, 133 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Dava konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında fıstıklık olarak belirtilmiş olup halihazırda da üzerinde 80-90 yaşlarında antepfıstığı ağaçları ile a2 sayıda yabani badem ağaçları bulunduğu belirlenmiştir, Ağaçların genel olarak bakımsız., verim kabiliyeti zayıf olduğa tespit edilmiş olup aynı özelliklerde ki davaya konu 143 ada 2 nolu parsele komşu vaziyettedir. Taşınmaz; killUtınh tekstürde, kuru şartlarda, taşlık yapıda, % 2-4 eğimli ve 2.200,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Ulaşım imkânlarının kısıtlı ve toprak yol sağlandığı, makineli tarıma kısmen elverişli dikili tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir.AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü2.200 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibidir
Kıymeti22.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 09:45 – 09:55 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 09:45 – 09:55 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 122 Ada, 272 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Taşınmaz Nizip ilçe merkezine kuş uçumu 22 km mesafede olan Salkım mahallesi yerleşim alanı içerisinde bulunmakta olup, ilçeye ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Keşif tarihinde parsel üzerinde avlulu mesken olarak kullanılan 2 katlı yapının mevcut olduğu görülmüştür. Taşınmazda elektrik ve su tesisatı mevcut olup, mesken soba ile ısıtılmaktadır. Parsel üzerindeki yapı 2 katlı olup, yığma kargir inşaat sınıfında inşa edilmiştir. Zemin katın inşaat alam brüt 63,00 m2 olup, 35 yaşlanndadır. Duvarlan kısmen briket, kısmen de taş olup, tavan döşemesi demirli betondur. Bu katın dış cephesi sıvalı ve plastik boya ile boyalıdır. Merdiven basımlan beton şaptır. Bu kat bina girişi mutfak depo teras ve lavabo olarak kullanılmaktadır. Duvarlan sıvalı ve kireç badanalı olup, tabanı beton şaptır. Kapılan ahşap doğramadır.1. Normal katın inşaat alam brüt 41,00 m2 olup, 30 yaşlarındadır. Duvarları briket olup, tavan döşemesi demirli betondur. Bu katın 21,00 m2 lik kısmı 30 yaşlarında, 20,00 m2 lik kısmı ise 5 yaşlarındadır. Bu katın yola bakan dış cephesi kısmen sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, kısmen de sıvasız ve boyasızdır. Bu kat 2 adet oda olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabam beton şaptır. Kapılan ahşap doğrama olup, pencereleri kısmen ahşap doğrama, kısmen de plastik (pvc) doğramadır.
AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziante Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü196 m2
Arsa Payı
İmar Durumu:İmar kaydındaki gibidir
Kıymeti40.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

4 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 127 Ada, 78 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Dava konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında fıstıklık olarak belirtilmiş halihazırda da üzerinde az sayıda 60-70 yaşlarında fıstık ağaçlan, yabani badem ağaçlan, ekonomik ömrünü tamamlamış bağ omacaları, fidan ve sumak çalıları olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın bir kısmının eğimli tepe eleğinde ve tarımsal faaliyette kullanılmadığı, yabancı ot ve çalılarla kaplı vaziyette olduğu, eğimi az kısmında ağaçların bulunduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz; killi-lınlı tekstürdc, kuru şartlarda, taşlık, % 2-8 eğimli 4.100,00 M2 yüzölçümüne sahiptir. Ulaşımın toprak yol ile sağlandığı, makineli tarıma kısmen elverişli, dikili tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir
AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü4.100 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibidir
Kıymeti32.800,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:15 – 10:25 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 10:15 – 10:25 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

5 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 143 Ada, 2 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Dava konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında fıstıklık olarak belirtilmiş olup halihazırda da üzerinde &0-90 yaşlarında antepfıstığı ağaçlan ile az sayıda yabani badem ağaçları olduğu belirlenmiştir. Ağaçların genel olarak bakımsız vaziyette olduğu görülmüştür. Taşınmaz; killi-tınh tekstürde, kuru şartlarda» taşlık, % 2-4 eğimli 1.300,00 m3 yüzölçümüne sahiptir. Salkım Mahalle merkezine nispeten uzak bir mesafede, ulaşımın toprak yol ile sağlandığı, makineli tarıma kısmen elverişli dikili tarım arazisi niteliğindedir.
AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü1.300 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibidir
Kıymeti13.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP
6 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 127 Ada, 154 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Dava konusu taşuımaz; tapu kayıtlarında zeytinlik olarak belirtilmiş olup, halihazırda da geneli üzerinde genç yaşlı zeytin fidanlarının olduğu, yine yabani badem ağaçlan, ve az sayıda fıstık fidanı bulunduğu belirlenmiştir Taşınmaz; killi-tınlı tekstürde, kuru şanlarda, taşlık yapıda, % 4-6 eğimli 1.620,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Ulaşımın toprak yol sağlandığı, makineli tarıma elverişli, dikili tarım arazisi niteliğinde olduğa belirlenmiştir
AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü1.620 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibidir
Kıymeti16.200,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 10:45 – 10:55 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 10:45 – 10:55 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

7 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Nizip İlçe, 127 Ada, 138 Parsel, SALKIM Mahalle/Köy, Dava konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında tarla olarak belirtilmiş halihazırda geneli üzerinde verim çağında genç zeytin fidanları vc az sayıda 25-30 yaşlarında fıstık ağaçlan olduğu, bir kısmının tarımsal faaliyette kullanılmadığı bu alanda tek vc çok yıllık yabancı otların vc çalıların olduğu gözlemlenmiştir, Taşınma/; killi-tınlı tekstürde, kuru şartlarda, taşlık, % 4-5 eğimli 5.700.00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Ulaşımın toprak yol ile sağlandığı, makineli tarıma elverişli, dikili tarım arazisi niteliğinde olduğu belirlenmiştir.
AdresiSalkım Mahallesi Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü5.700 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibidir
Kıymeti39.900,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü13/12/2021 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü13/01/2022 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/874719/emlak/arsa/gaziantep-nizipte-1-172-m2-arsa-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-