T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/92952 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 102 Ada, 160 Parsel, BÜYÜKKARAKUYU Mahalle/Köy, Bağyeri Mevkii, Taşınmaz killi-tınlı bünyeli toprak yapısına sahip, yaklaşık %1-2 eğimli 2.sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde herhangi bir sulama kuyusu ile sulama ekipmanı ve sulama arkı olmadığı tespit edilmiştir.Taşınmaz kuzey ve güney yönden yola cepheli olduğu için tarımsal faaliyetler kapsamında ulaşım imkanı çok kolay olup kuş uçusu mesafe Yavuzeli merkeze yaklaşık 9 km güneybatısına konumludur.Taşınmaz üzerinde ortalama 45-50 yaşlarında antepfıstığı ve zeytin ağaçları olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz imar planı dışındadır.Taşınmaz üzerinde 4 adet yapı bulunmakta olup 1.YAPI=Mesken, tek katlı, betonarme, 145m2 brüt inşaat alanında, 3 oda mutfak, banyo,müştemilattan oluşan yapı 3A yapı grubu sınıfındadır.2.YAPI=Mesken, iki katlı, betonarme, 140m2 brüt inşaat alanında 3A yapı sınıfında, keşif tarihi itibariyle çatı imalatı bulunmamaktadır. 3.YAPI=Mesken, iki katl, betonarme, ayrık nizam, 160m2 brüt inşaat alanında, 3A yapı sınıfında, keşif tarihi itibariyle çatı imatalı bulunmamaktadır.4.YAPI=Mesken, iki katl, betonarme, ayrık nizam, 145m2 brüt inşaat alanında, 3A yapı sınıfında, keşif tarihi itibariyle çatı imatalı bulunmamaktadır. Yapıların tamamı keşif tarihi itibariyle yaklaşık 5-10 yıllık olduğu tespit edilmiştir.Satışa çıkarılan taşınmaz ve üzerindeki yapılarla birlikte taşınmaza bilirkişilerce toplam 3.138.520,00TL değer tespit edilmiş olup borçlu hissesine 16/83düşen miktarın 605.015,90TL olduğu tespit edilmekle söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.AdresiBağyeri Mevkii 102 Ada, 160 Parsel Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü41.500 m2
Arsa Payı16/83
İmar DurumuYok
Kıymeti605.015,90 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü19/01/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü16/02/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/92952 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.26/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/873988/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-yavuzelinde-41-500-m2-tarla-ve-uzerindeki-binanin-16-83-hissesi-icradan-satiliktir