T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/159338 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 1350 Ada, 544 Parsel, OCAKLAR Mahalle/Köy, Ahmak Deresi Mevkii, TAPU KAYDI:Gaziantep ili Şahinbey ilçesi,Ocaklar mahallesi, Ada 1350, Parsel 544 de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, parselin tamamı 235 m2 olan, borçlunun parsel içerisinde 100/235 hissesi olduğu, konu edilen yerin borçluya ait olduğu taşınmazın tapu kayıtlarındacinsi her ne kadar arsa olarak belirtilse de parsel içerisinde, borçlu kendi hissesine tekabül eden miktar kadar yere tek katlı mesken olarak yapılmış bir yapı bulunmaktadır.Yapının Zemin Katına gelindiğinde burası mesken olarak üç oda, mutfak, tuvalet şeklinde düzenleniş olduğu görülmüştür. Bu kattaki yapı yığma olarak yapılmış duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır, tabanlar şapla kaplanmıştır, iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış cephe doğramaları ise PVC den imal edilmiştir, elektrik ve suyu mevcuttur, soba ile ısıtılmaktadır, mesken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alanı 100 m2 dir. Taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaşmadığı görülmüştür, yapılaşma genellikle kaçak olarak yapılaşmanın oluştuğu görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. İNŞAAT değeri: 100 m2 x 700.00tl/m2 70.000.00 TL ARSA değeri: 100 m2 x 1.000.00 TL/m2 100.000.00 TL TOPLAM:170.000.00TL Dir.Adresi: Fırat Mah. 6 Nolu Sokak No:16 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 235 m2
Hissesi:100/235
Arsa Payı: 100/235
İmar Durumu: parselin belediye sınırları içerisinde olduğu, imar planına göre bitişik nizam 2 katlı yapı adasına gelmektedir.
Kıymeti: 170.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü: 21/12/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü: 17/01/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Bina Mezat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/159338 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.22/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871425/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-235-m2-daire-ev-hissesi-icradan-satiliktir-100-235-hissesi-