T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/60001 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Köksalan Mahallesi Ördekli Mevkii 122 Ada, 1 Parsel sayılı niteliği tarla olan taşınmaz mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır. Arsa vasfı kazanmamıştır. belediye hizmetlerinden faydalan yerler dışında kalır. Tarım arazisidir. Toprak yapısı yıllık yağış miktarı erozyon problemi olup olmadığı su tutma kapasitesi ile topografik yapısı incelenmiş olup, killi-tınlı bünyeli çok az taşlık ve orta-derin düzeyde toprak derinliği olan toprak yapısına sahip % 1-2 arasında değişen eğimlere sahip 2. sınıf verimli kuru tarim arizisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir sulama ekipmanına ve sulama kuyusuna rastlanılmadığı için kuru tarim arazisi olduğu tespit edilmiştir. Ulaşım kolay olup Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 25-30 km mesafesindedir. Taşınmazın zemininin sürülü olmadığı ve taşınmaz üzerinden ekili dikili hiçbir şey olmadığı görüldü. Taşınmaz makineli tarıma elverişli olup Gaziantep ekolojisinde yetiştirilmeye uygun her türlü kuru tarim ürünleri yetiştirmeye müsait olduğu tespit edilmiştir.AdresiKöksalan Mahallesi , Ördekli Mevki 122 Ada 1 ParselŞehitkamil / GAZİANTEP ‘tir.
Yüzölçümü6.500 m2
Kıymeti162.500,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:İpotek ve haciz şerhi ile 3402 sayılı kanunun 22. Maddesi gereğinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir şerhi vardır.
1. Satış Günü21/12/2021 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü17/01/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/60001 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.07/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/869624/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-6-500-m2-tarla-icradan-satiliktir