T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2020/23971 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, Almalı Mahallesi 39 Parsel, sayılı tapu kaydında cinsi bağ ve fıstıklık olarak yazıldığı, Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/03/2020 tarih ve E.14077 sayılı yazısında söz konusu parselin imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın kapama antepfıstığı bahçesi olduğu görlüdü. Fıstık ağaçlarınını yaşları 20-25 arasında değişmekte olup gelişme verim ve bakım durumları normaldir. Toprak özelliği bakımından tınlı killi toprak yapısına sahip olup taşsız, susuz% 3-5 eğimi vardır. Taşınmazda bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir. Taşınmaz Almalı Mahallesinin 500 m kuzeyindedir. Doğudan asfalt arazi yoluna cephelidir.Adresi: Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Almalı Mahallesi Çakmak Mevkii39 ParselŞahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 8.100 m2
Kıymeti: 405.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve rehin şerhleri ile3083 Sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi vardır.
1. Satış Günü: 05/01/2022 günü 10:35 – 10:40 arası
2. Satış Günü: 31/01/2022 günü 10:35 – 10:40 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/23971 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.12/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871426/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sahinbeyde-8-100-m2-fistiklik-tarim-arazisi-icradan-satiliktir