T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/220 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI:Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, Beşkuyu Mahallesi, Tepekaralık 110 ada 5 parsel 21.500.00 m2 yüzölçümlü TARLA nitelikli ana taşınmazİMAR DURUMU:Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre, taşınmazların bulunduğu parsel 1/25.000 ölçekli Gaziantep Nazım imar planına göre TARIM alanında kalmaktadır.
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Beşkuyu Mahallesi Karatepe sokak adresinde yer almaktadır. Taşınmaz; Beşkuyu (köyü) mahallesi merkezine 200 m mesafede konumludur. Gayrimenkul; 21.500,00 m2 yüz ölçümlü 110 ada 5 parsel üzerinde 3/A yapı grubunda ve betonarme karkas sistemde 1 zemin + 1 Normal katlı ve 1 zemin katlı olarak inşa edilmiş 2 adet toplam 700.00 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 20 yaşlarında zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan taşınmazın alanı ile nevi 3/A yapı sınıfında betonarme karkas sistemde brüt 350.00 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık 15 yıllık olup, yıpranma payı % 20 olarak alınacaktır.
Kıymeti2.336.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:3402 Sayılı Kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının(a) bendi uygulamasına tabidir beyanı
1. Satış Günü28/12/2021 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü26/01/2022 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/220 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. 20/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/870263/emlak/arsa/gaziantep-sahinbeyde-21-500-m2-tarla-ve-uzerindeki-karkas-bina-icradan-satiliktir