T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/1110 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Ilıcak mahallesi 106 ada 152 parsel numaralı taşınmazın 81.194,76 m’ yüzölçümlü Fıstıklık ve Tarla niteliklitaşınmaz. Taşınmazın 426623/676623 hissesi satışa konudur
İMAR DURUMU: Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışında, onaylı imar planı bulunmayan yerlerdendir.
ÖZELLİKLERİ: Killi-Tınlı bünyeli toprak yapısına sahip, yaklaşık % 1-2 eğimli 2. sınıf arazi ancak bazı özel tedbirler alınmak suretiyle kolayca işlenebilen iyi bir arazidir.Kuru Tarım Arazisi niteliğindedir. Sulama kuyusu ile sulama ekipmanı ve sulama arkı olmadığı için kuru tarım arazisi vasfındadır. Tarımsal faaliyetlere ilişikin toprak işlemenin yakın zamanda yapılmadığı, zemininde çok yıllık bitkisel üretime ilişkin meyve verim çağında, tarımsal ekonomik getirisi olan ortalama 15-20 yaşlarında zeytin ağaçları bulunmaktadır. Herhangi bir sulamakuyusu yâ da ekipmanı bulunmayan ?Zeytin Bahçesi? özelliğindedir. Satış konusu taşınmazın toprak yapısı ve eğimi göz önüne alındığında tamamı makineli tarıma uygun olup bölge şartlarına ve ekolojisine uygun kuru şartlarda her türlü ürünü yetiştirmeye müsait durumdadır. Taşınmaz Yavuzeli ilçe merkezine (T.C. Yavuzeli Kaymakamlığı’ na kuş uçuşu yaklaşık 9 km güneybatısına konumlu) ve ulaşım yollarına yakın konumludur.
Kıymeti: 2.559.738,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 08/12/2021 günü 10:25 – 10:30 arası
2. Satış Günü: 04/01/2022 günü 10:25 – 10:30 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1110 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.12/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/864861/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-yavuzelinde-tarla-hissesi-icradan-satiliktir