T.C.

NİZİP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Nizip İlçesi, FEVZİPAŞA Mahallesi, 599 Ada, 3 Parsel sayılı Taşınmazın çevresinde okul, camii, park ve sosyal donatılar bulunmaktadır. Taşınmaz çevresinde yapılaşma tamamlanmış Nizip merkezde bulunan taşınmaz Dere sokak ile sevimli sokak üzerinde olup Fatih Sultan Mehmet bulvarının 140 metre batısında, Namık Kemal ortaokulunun 100 metre kuzeyinde, Nizip Devlet hastanesinin 430 metre batı tarafında, Nizip adliye binasının 1,00 km kuzey tarafında konumludur. Fevzipaşa mahallesi, Dere sokak, No:32, Nizip/Gaziantep adresinde bulunan taşınmazın bir kısmı tek katlı bir kısmı iki katlı yığma mesken yapısı bulunmaktadır.Taşınmazın belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanması, ulaşım sorunu olmaması, olumlu tarafıdır. Taşınmazın üzerindeki yapının ruhsatsız, bakımsız ve yığma olması olması olumsuz yanlarındandır.Söz konusu parsel üzerinde bir kısmı iki, katlı, bir kısmı tek katlı bitişik nizam mesken yapısı olarak kullanılmakta olduğu, taşınmazın ön cephesi harici sıvasız, boyasız olduğu, briket yapı malzemesi ile yığma olarak yapılmış olduğu, zemin kat pencere doğramalarının ahşap, 1. Kat pencere doğramalarının pvc olduğu, ısınma sistemi sobalı olan yapının elektrik, suyu mevcut olup çatı imalatı bulunmamaktadır. Yapının birinci kısmı 70,00 m2 olup üç oda, mutfak, kiler, banyo ve lavabo hacimlerinden oluşmakta 35-40 yıllıktır. İç duvarları sıvalı plastik boyalı olan yapının tabanı şap beton, mutfak tezgâhı beton şap, mutfak dolabı bulunmayıp raf bulunmaktadır. Mesken giriş kapısı demir doğrama, iç kapılan ahşap doğramadır. Yapının ikinci, kısmı 32,25 m2 olup 10-15 yaşlarında olan yapının tabanı beton şaptır. 1. Normal kat 59,00 m2 alana sahip olup iki oda, mutfak, banyo ve lavabo hacimlerinden oluşmaktadır. 25-30 yaşlarında olan yapımn iç duvarları sıvalı ve plastik boyalı, tabanı beton şap, mutfak tezgahı ve dolabı mevcut değildir.
AdresiFevzipaşa Mahallesi, Dere Sokak, No:32, Nizip/Gaziantep Nizip / GAZİANTEP
Yüzölçümü102,25 m2
Arsa Payı
İmar Durumuİmar kaydındaki gibi
Kıymeti169.520,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu Kaydındaki gibi
1. Satış Günü25/11/2021 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü21/12/2021 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: Nizip Bilgi İşlem Bürosu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/863279/emlak/konut/gaziantep-nizipte-iki-katli-mustakil-ev-mahkemeden-satiliktir