T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/144 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Umut Mahallesi,3012 ada, 2 parsel de kayıtlı A7 Blok Zemin Kat 9 nolu Bağımsız Bölüm dükkan niteliğindedir. Ana taşınmaz arsa 37347 m2 olup kat irtifakına göre 3/1010 arsa paylıdır. Şehitkamil İlçe Belediyesinin, imar müdürlüğünün,31.01.2020 tarih ve 259 62331-310.05.02-E.3673 sayılı imar Müdürlüğü, yazısında belirtidiği üzere, bu parselin belediye hududu içinde, imar planı içinde olduğu imar planında Ticaret Borsası alanına ve yola gelmekte olduğu belirtilmiştir. Dükkan tek katlı(kendi içinde asma kat) betonarme olarak yapılmış olduğu,iç duvarlarının sıvalı üzeri boyalıdır. Tabanlarının seramikle kaplı olduğu,dükkan içindeki yazane bölümü olan asma katında pvc den düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın elektirik ve suyu mevcuttur, yazane olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz şehrin doğusunda Gatem içerisinde Ticaret Borsası içerisinde bulunmaktadır, yazane olarak kullanılmaktadır,Taşınmazın çevresinde sebze hali,oto galericiler, nakliyet anbarları gibi yerler bulunmaktadır.Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Arsa Değeri: 111 m2 x 1.000.00.tl/m2 111.000,00 TL
İnşaat Değeri (asma kat ile birlikte): 5( m2x 700.00.tl/m2 35.000,00 TL
TOPLAM 146.000,00 TL
AdresiSanayi Mahallesi Ticaret Borsası 7.Blok No:9 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti146.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü01/12/2021 günü 13:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü04/01/2022 günü 13:30 – 13:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/144 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/862549/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sehitkamilde-111-m2-asma-katli-dukkan-icradan-satiliktir