T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/2219 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep il , Şahinbey ilçe, Deniz Mahallesi , ada 3201 , parsel 4’de kayıtlı bulunan cinsi tapu kayıtlarında 3 katlı betonarme apartman ve arsası olan parselin tamamı 4.586.83 m² olup, kat irtifakına göre 45/4586 arsa paylı1.kat 31 bağımsız bölüm nolu büronun tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Bilirkişi tarafından yapılan incelemelerde,taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında belirtildiği gibi parsel üzerinde çok katlı betonarme bina bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz 85065 sokak ile 85073 sokak üzerinde ve cepheli olup ada bazında parseldir. Batı tarafında sembol market , kuzey tarafında Akşemsettin Anadolu Lisesi ,Yeditepe İlkokulu,Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunmaktadır.Tüm belediye ve sosyal hizmetlerinden faydalanmakta olduğu, Taşınmazın çevresinde genelde çok katlı imar planına göre yapılmış binalar bulunmaktadır. Şehir merkezinden yaklaşık 5.5 km güneybatısında tercih edilen semtinde bulunmaktadır. Satışa konu taşınamzın yol ,su , kanalizasyon ,telefon ,internet ,doğalgaz elektirik v.s. gibialt yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup ,dolmuş,.otobüs yakın olup ulaşım sorunu yoktur. Taşınmazın imar durumu özellikleri ile birlikte inşaat yapımına elverişli olması ,yola cepheli olmaması,imar parselli arsa olması,belediye altyapı ve sosyal hizmetlerden faydalanması, çevresinin ticari olması olumlu unsurlar ,şehir merkezine uzak olması olumsuz unsurlardır. Ada bazındaki bu yapıda bir ara yangın çıkmış olduğu 85065 sokağa cepheli dükkanlar, düğün salonu, kokoreç salonu gibi dükkanlar ve ofislerin bulunduğu üst katların giriş kapılarının zincirle kapatılarak mühürlendiği tespit edilmiş olup içeriye girilememiştir. Adresi:Deniz Mahallesi,85065 sokak 1.kat şahinbey/Gaziantep
Adresi: Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Deniz Mahallesi 85065 Sokak 1.Kat Şahinbey/Gaziantep Şehitkamil / GAZİANTEP İmar Durumu: Dosyada bulunan Şahinbey İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar paftasına bakıldığında taşınmazın,imar planına göre ‘ayrık nizam’E:0.40 Hmaxs:7,50 ticaret yapı adasına’gelmekte olduğu görülmektedir.
Kıymeti109.983,79 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü12/11/2021 günü 13:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü09/12/2021 günü 13:30 – 13:35 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Deniz mahallesi ada 3201 parsel 4’de kayıtlı bulunan , cinsi tapu kayıtlarında 3 katlı betonarme apartman ve arsası olan parselin tamamı 4.586.83 m² olup, kat irtifakına göre 45/4586 arsa paylı 1.kat 45 bağımsız bölüm nolu dükkanın tamamı borçluadına kayıtlıdır.1katta bulunan ofis betonarme karkas olarak yapılmış , brüt 40,75 m²net 35,91 m²olup tabanı seramik, duvarlarıince sıvaüzeri boyalıdır.Pencereleri PVC doğramadır.Asansörü ve elektrigibulunmaktadır.Bina yaklaşık 10-15 yıllık olup,sürekli bakımı yapılmadığından yıpranması %50 olarak alınmıştır.Adresi:Deniz mahallesi85065sokak 1.kat Şahinbey/Gazinatep Adresi: Gaziantep Şahinbey İlçesi Deniz Mahallesi 85065 Sokak 1.KatŞahinbey / GAZİANTEP İmar Durumu:Dosyada bulunan Şahinbey İlçe Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğününimar paftasınabakıldığında taşınmazın, imar planına göre ‘bitişiknizam üç katlı ticaret yapı adasına ‘ gelmekte olduğu görülmektedir.
Kıymeti109.983,79 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü12/11/2021 günü 13:50 – 13:55 arası
2. Satış Günü09/12/2021 günü 13:50 – 13:55 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2219 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/861134/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sahinbeyde-buro-icradan-satiliktir-coklu-satis-