GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAMU KONUTLARI SATIŞ İLANI 

S.NOİLÇESİMAHALLEADAPARSELANA
TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜM (M2)
ARSA PAYIBAĞIMSIZ
BÖLÜM NİTELİĞİ
BLOK NO KAT NOBAĞ. BÖL. NODAİRE PROJE ALANI (M2)DAİRE
TİPİ
FİİLİ
DURUMU
ÖNCELİKLİ
ALIM
HAKKI
TAHMİNİ BEDEL (TL)GECİCİ TEMİNAT (TL)İHALE
GÜNÜ
İHALE SAATİ
1ŞahinbeyAlleben 50665646,008/100Mesken60Zemin 2982+1BoşYok200.000,0020.000,0025.10.202108:45
2ŞahinbeyKolejtepe20907246335/463Mesken12391142+1Dolu Var200.000,0020.000,0025.10.202109:15
3Şehitkamil Budak71027473275/732MeskenMilli Eğitim LojmanıZemin13117,253+1DoluVar300.000,0030.000,0025.10.202109:45
4Şehitkamil Budak71027473275/732MeskenMilli Eğitim LojmanıZemin14117,253+1DoluVar300.000,0030.000,0025.10.202110:15
5Şehitkamil Budak71027473290/732MeskenMilli Eğitim Lojmanı115146,653+1DoluVar400.000,0040.000,0025.10.202110:45
6Şehitkamil Budak71027473290/732MeskenMilli Eğitim Lojmanı116146,653+1DoluVar400.000,0040.000,0025.10.202111:15
7Şehitkamil Budak71027473290/732MeskenMilli Eğitim Lojmanı217146,653+1DoluVar410.000,0041.000,0025.10.202113:15
8Şehitkamil Budak71027473290/732MeskenMilli Eğitim Lojmanı218146,653+1DoluVar410.000,0041.000,0025.10.202113:45
9Şehitkamil Budak71027473290/732MeskenMilli Eğitim Lojmanı319146,653+1DoluVar390.000,0039.000,0025.10.202114:15
10Şehitkamil Budak71027473290/732MeskenMilli Eğitim Lojmanı320146,653+1DoluVar390.000,0039.000,0025.10.202114:45
11Şehitkamil Budak71027473290/732Garaj ve KilerMilli Eğitim LojmanıBodrum1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12150,64 Adet Garaj
8 Adet Kiler
DoluYok192.000,0019.200,0025.10.202115:15
12Şehitkamil Değirmiçem39519398348/1840Mesken4Bodrum148,081+1BoşYok75.000,00 7.500,00 25.10.202115:45
13Şehitkamil Değirmiçem39519398361/1840Mesken4Zemin360,582+1Dolu Var200.000,00 20.000,00 25.10.202116:15
14Şehitkamil Değirmiçem39819486162/868Mesken33101052+1Dolu Var280.000,00 28.000,00 26.10.202108:45
15Şehitkamil Değirmiçem395193983100/1840Mesken451899,592+1Dolu Var250.000,00 25.000,00 26.10.202109:15
16ŞahinbeyAlleben 50017158532/1170MeskenHilal Apt.Bodrum3571+1BoşYok120.000,00 12.000,00 26.10.202109:45
17ŞahinbeyÖğretmenevleri 2058592294/1587Mesken241794,492+1DoluYok270.000,00 27.000,00 26.10.202110:15
18ŞahinbeyBarak5290133.048,8911380/3304889MeskenC-1 291003+1Dolu Var200.000,0020.000,0026.10.202110:45
19ŞahinbeyBarak5290133.048,8911380/3304889MeskenC-1 2101003+1DoluVar200.000,0020.000,0026.10.202111:15
20ŞahinbeyBarak5290133.048,8911380/3304889MeskenC-13131003+1DoluVar200.000,0020.000,0026.10.202113:15
21ŞahinbeyBarak5290133.048,8911380/3304889MeskenC-13161003+1BoşYok200.000,0020.000,0026.10.202113:45
22ŞahinbeyBarak5290133.048,8911380/3304889MeskenC-14201003+1DoluVar200.000,0020.000,0026.10.202114:15
23ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-1A251463+1DoluVar240.000,00 24.000,00 26.10.202114:45
24ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-1A5111463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 26.10.202115:15
25ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-1BZemin 11463+1Dolu Var200.000,00 20.000,00 26.10.202115:45
26ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-1B131463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 26.10.202116:15
27ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-1B141463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202108:45
28ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-1B5121463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202109:15
29ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2AZemin 11463+1BoşYok200.000,00 20.000,00 27.10.202109:45
30ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2AZemin 21463+1Dolu Var200.000,00 20.000,00 27.10.202110:15
31ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2A131463+1Dolu Yok240.000,00 24.000,00 27.10.202110:45
32ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2A141463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202111:15
33ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2A251463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202113:15
34ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2A261463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202113:45
35ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2A5121463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202114:15
36ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2BZemin 11463+1Dolu Var200.000,00 20.000,00 27.10.202114:45
37ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2BZemin 21463+1Dolu Var200.000,00 20.000,00 27.10.202115:15
38ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2B261463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202115:45
39ŞahinbeyPerilikaya5282115.349,3411262/1534934MeskenDG-2B5111463+1Dolu Var240.000,00 24.000,00 27.10.202116:15

 1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.  

2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Budak Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Bul.No:98 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.          

3- İlanın 11. Maddesindeki taşınmazlar 4706 sayılı Yasanın 5 ila 11. fıkraları kapsamında kalmamakta olup, söz konusu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. 

4- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

5.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

5.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

5.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

5.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

6.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 

6.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi) 

6.c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)

6.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL’ ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’ yi aşan kısım için %0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.

10- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://gaziantep.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR

https://www.ilan.gov.tr/ilan/855627/emlak/konut/gaziantepte-39-adet-kamu-konutu-ihale-ile-satilacaktir