T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/750 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Bilek mahallesi Burç mevkii 7486 ada 53 parsel FISTIK FİDANI nitelikli taşınmaz
İMAR DURUMU:Taşınmazın imar planı dışında olduğu ancak mücavir alan içerisinde olduğu belirlenmiştir.
ÖZELLİKLERİ:Taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan Bilek Mahallesine 4 km, kuzeyinde bulunan Gaziantep-Nizip Karayoluna 830m. güneybatısında bulunan Küsket sanayi Sitesine 4 km, Gaziantep İl merkezine 8-9 km, güneyinde bulunan Adana-Şanlıurfa Otoyoluna 3,5 km mesafede, güneyinde bulunan Gaziantep-Şanlıurfa Karayoluna 4 km mesafede ve doğusundan geçen kadastral yolu bulunmakta olup ulaşım durumun iyidir. Taşınmazın hali hazırda üzerinde 10-15 yaşlarında sıra arası ve sıra üzeri normlarına uygun dikilmiş üzüm bağları, aralarda dağınık halde dikilmiş 10-15 yaşlarında ceviz ağaçları, 10-15 yaşlarında incir ağaçları, 15-20 yaşlarında Badem ağaçları, 15-20 yaşlarında Ceviz ağaçları ve 3-4yaşlarında Zeytin ağaçları dikili durumdadır. Arazi Karışık Meyve Bahçesi görünümündedir. Arazinin sürüldüğü ve bakımlı olduğu tespit edilmiş olup, makinalı tarıma elverişli ve verimli bir tarım arazisidir. Arazinin eğimi % 3-4 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, susuz, kırmızı kahverengi toprak özelliği taşımakta ve taşlı olduğu görülmüştür.Yüzölçümü4.643,69 m2
Arsa PayıTAM
Kıymeti348.276,75 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü24/11/2021 günü 13:40 – 13:45 arası
2. Satış Günü22/12/2021 günü 13:40 – 13:45 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI:Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Bilek mahallesi Burç mevkii 7486 ada 54 parsel tarla nitelikli taşınmazİMAR DURUMU:Paftasında yapılan incelemedi imar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.
ÖZELLİKLERİ:Taşınmazın üzerinde genel olarak değişik yaşta üzüm bağları ile ayrıca değişik türde az sayıda ürün veren ceviz, kayısı, badem ve elma ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların ve bağların gelişme, bakım ve verim durumları normaldir.Taşınmaz toprak özelliği bakımından killi-kireçli toprak yapısında olup susuz, taşsız ve %3-4 eğimlidir.Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisinde her türlü ürün yetişir.Bu taşınmaz Gaziantep-Bilek Mah. asfalt yolunun yaklaşık 350 m güneyindedir. Kuzey, güney ve batısı arazi yoludur.Yakın çevresinde bağ evleri vardır.
Yüzölçümü: 4.607,32 m2
Arsa Payı: TAM
Kıymeti: 322.512,40 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 24/11/2021 günü 13:55 – 14:00 arası
2. Satış Günü: 22/12/2021 günü 13:55 – 14:00 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/750 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.14/09/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/850776/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sehitkamilde-4-643-m2-fistiklik-icradan-satiliktir-coklu-satis-