Adalet Bakanlığından:
MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. 

BAŞVURU GRUBUALANALINACAK PERSONEL
1. GRUPYazılım Geliştirme (Java)12
Yazılım Geliştirme (.Net)
Yazılım Test
Veri Tabanı Yönetimi
Yapay Zekâ Geliştirme
Web Önyüz Geliştirme
2. GRUPSistem Yönetimi6
Sistem Yönetimi (Windows)
Network (Ağ Yönetimi)
Veri Yedekleme Yönetimi
Ağ Altyapısı Yönetimi
İletişim Sistemleri Geliştirme
Bilgi Güvenliği
TOPLAM18

 Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/844803/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/adalet-bakanligi-sozlesmeli-muhendis-alimi-yapacak