T.C.
NİZİP
İCRA DAİRESİ

2019/14 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Nizip İlçe, 581 Ada, 9 Parsel, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Fevzipaşa Mh, 581 Ada, 9 Parselde bulunan 138,31m² yüzölçümlü(tapu alanı 139,56m² iken kadastro müdürlüğünün güncelleme çalışması sonucunda parsel alanı 138,31m² olarak düzeltilmiştir) arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaz tam hisselidir. Satışa konu taşınmaz Nizip İlçe merkezinde, Fatih Sultan Mehmet bulvarına cephelidir.Taşınmazın ulaşımı kolay ve tüm belediye hizmetlerinden faydalanan bir bölgede bulunmaktadır. Parsel üzerinde zemin kat+1 normal kat olmak üzere toplam 2 katlı binanın mevcut olduğu görülmüştür. Bina betonarme karkas inşaat sınıfında inşa edilmiş olup, 30-35 yaşlarındadır. Bina bitişik nizam şekilde inşa edilmiştir ve ön cephesi açık, diğer tarafları kapalıdır. Binanın ön cephesi sıvalı ve kaleterasit dış cephe boyası ile boyalıdır. Binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatı mevcut olup, asansör bulunmamaktadır. Binanın zemin katının 2 adet işyeri(kırtasiye ve lokanta), 1. normal katın ise zemin katta bulunan ve lokanta olarak kullanılan işyeri ile binanın ortak merdiveni ile irtibatlandırılmak suretiyle birlikte lokanta olarak kullanıldığı görülmüştür. Zemin katın inşaat alanı brüt 139,56m²’dir. Kırtasiye olarak kullanılan işyeri duvarları sıvalı ve macunsuz yağlı boya ile boyalı olup, tabanı karo döşelidir. İşyerlerinin ön cephesindeki kapıları demir doğramadır. Lokanta olarak kullanılan işyerinin duvarları sıvarlı ve macunlu yağlı boya ile boyalı ve tabanı seramik döşelidir. tavanda asma tavan yapılmıştır. İşyerlerinin ön cephesinddeki kapıları alüminyum doğramadır. 1. normal katın inşaat alanı brüt 136,00m²’dir. Merdiven basımları mermer döşelidir. Bu katın duvarları sıvalı ve macunlu yağlı boya ile boyalı olup, tabanı seramik döşelidir. 1. normal katın arka ışıklığa bakan pencereleri plastik doğrama olup, bulvara bakan ön cephesi katlanır camla kapatılmıştır. Bina 3-A sınıfında inşa edilmiş ve tamamlanma oranı %90’dır.Adresi: Fevzi Paşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:12 Nizip / GAZİANTEP
İmar Durumu: Bitişik nizam 4 kat ticari konut alanına isabet etmektedir. Taşınmaz imar uygulaması görmüş imar parselidir.
Kıymeti: 1.568.607,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 27/10/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
2. Satış Günü: 24/11/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
Satış Yeri: Yunus Emre Mahallesi, Alaattin Sokak Nizip Adalet Sarayı 1. Kat Nizip İcra Müdürlüğü
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/14 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/09/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/842939/emlak/arsa/gaziantep-nizipte-138-m2-arsa-ve-uzerindeki-bina-icradan-satiliktir