T.C. 

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/150415 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 502 Ada, 169 Parsel, ALLEBEN Mahalle/Köy, bodrum 2 Nolu Bağımsız Bölüm, Parsel, 574,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuş 8/200 arsa paylı bodrum kattaki 2 bağımsız bölüm numaralı ve bağımsız bölüm niteliği Mesken olan Taşınmazın şehir ile ulaşım imkanları kolay ve çeşitlidir. Konu taşınmaz; genel itibariyle imarlı ve düzenli yapılaşmaların mevcut olduğu, Gaziantep ilinin gelişimini büyük ölçüde tamamlamış bir bölgesinde yer almaktadır. Bölgede yapılar genelde 4-6 katlı ayrık nizam tarzında betonarme apartmanlar şeklindedir. Yapıların kalitesinede bağlı olarak genelde orta gelir grubundaki kişilerce ikamet amaçlı tercih edilmektedir. Taşınmaz sosyal donatı alanlarına yakın konumda olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Ana gayrimenkul 574,00 m2 yüz ölçümüne sahip 502 ada 169 parsel üzerinde, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sitemde tek blok olarak inşa edilmiştir. Konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz: bodrum + zemin + 3 normal ve teras katlı olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre binanın bodrum katında 3 adet mesken ve bina girişi; zemin ve 2 normal katında 3’er adet mesken, 3 normal ve teras katta 2’şer adet mesken olmak üzere toplam 16 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merdiven basamakları karo mozaik kaplama, merdiven korkulukları demir doğramadır. Asansör bulunmayan binada dış cephe akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalı vaziyettedir. Bina girişi bodrum kattan ve doğu cephesinden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.Kıymet takdirine konu 2 no.lu bağımsız bölüm, projesine göre bodrum katta bina girişine göre sağ arka tarafta yer alan kuzey ve batı cepheli dairedir. Taşınmaz 2 oda, salon, mutfak, banyo, lvb-wc, antre ve hol hacimlerinden oluşmakta olup brüt 87 m2, net 75 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz iç hacimlerinde antre ve hol zeminleri karo mozaik kaplama, duvarları yağlı boyalıdır. Salon ve odalarda zeminler karo mozaik kaplama, duvarlar yağlı boyalıdır. Mutfak bölümünde ahşap mutfak dolabı, mermer mutfak tezgahı bulunmakta olup duvarları fayans ve zeminleri mozaik kaplamadır. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Pencereler pvc doğrama ve çift camlı, iç kapılar ahşap, dış kapı ise çelik kapıdır. Meskende ısınma bireysel kombi doğalgaz ile sağlanmaktadır. Taşınmaz yapı ve işçilik kalitesi bakımından orta seviyededir.
Adresi: Alleben Mahallesi, Kemal Köker Caddesi, No:61, K:Zemin, D:2 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü (Ana Taş)574 m2
Arsa Payı8/200
Hissesi :1/1
Kıymeti173.837,50 TL
KDV Oranı%1
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, Hmax: 5 kat, ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafesi: 3+3 m, arka bahçe mesafesi: 3 m yapılaşma koşulları ile Ticaret + Konut Alanında kalmaktadır.
Kaydındaki ŞerhlerTapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü14/10/2021 günü 11:45 – 11:50 arası
2. Satış Günü08/11/2021 günü 11:45 – 11:50 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adalet Sarayı Ek Bina Mezat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/150415 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.27/07/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/826974/emlak/konut/sahinbey-alleben-mah-de-87-m2-2-1-daire-icradan-satiliktir